Restauratie

De hele kluis in de ZB ligt er vol mee. Gehavende bijbels uit 1600, kapotte historische atlassen, verzuurde encyclopedieën uit de 17e eeuw, deels verbrande kinderboeken uit 1850, aangetast Zeeuws historisch materiaal en nog veel meer. Sommige oude boeken van ZB zijn in uitstekende staat, maar er zijn er ook zeer vele die voor het behoud ervan nodig geconserveerd en gerestaureerd moeten worden. Dat kost veel geld.

Adopteer een boek

Met de huidige financiële middelen is het de Bibliotheek niet mogelijk het achterstallig onderhoud weg te werken. Om de collectie te redden hebben we jouw hulp nodig. Vandaar de actie Adopteer een boek.

Aan de bezoekers van de Bibliotheek die geraakt worden door deze zeer beschadigde boekbanden wordt gevraagd bij te dragen aan de kosten voor restauratie. We hopen het resterende bedrag voor de restauratie van diverse beschadigde boeken bij elkaar te sprokkelen.

Jouw bijdrage zorgt voor een versneld restauratieproces en voorkomt verdere afbrokkeling van het culturele erfgoed. Wil je de Bibliotheek helpen met het redden van boeken voor de eeuwigheid? Voor een bedrag van minimaal € 30,- wordt jouw naam op een inlegvel in een boek vermeld.
Voor bedrijven, instellingen en groepen bestaat de mogelijkheid voor minimaal € 400,- een geheel boek te adopteren. Zij krijgen een adoptiecertificaat en een uitnodiging een keer het boek te komen bekijken.

Elk bedrag is welkom!

Grote én kleine bijdragen kunnen gestort worden op banknummer NL25 INGB 0001 6170 45 van de Stichting Vrienden van de Zeeuwse Bibliotheek.

Als tegenprestatie wordt er een inlegvel in het herstelde boek gelegd met de namen van alle sponsoren. Ook krijgen zij een certificaat en een bezoek aan de kluis onder leiding van de conservator.

ZB hoopt snel meer boeken te kunnen herstellen. Hier zie je wat voorbeelden van beschadigde boeken die onlangs gerestaureerd zijn, voor en na de restauratie:

Af-beeldinge van de verkeerde werelt: ontdeckende de oude aen-geborene verkeertheyt der menschen, vervattende daer beneffens met rijm-werck de verklaringen van alle de voornaemste historiën van het Oude en Nieuwe Testament / door Cornelis Udemans
Middelburg : Henrick Smidt en Pieter van Goetthem, 1660

Onderwys der jeught in de christelycke godtvruchtigheyt : ghetrocken uyt de H. Schrifture en HH Vaders ... / door Carel Gobinet. - Antwerpen : Joannes Stichter (en Joannes van Soest), 1697

Deze boeken zijn geadopteerd door particuliere weldoeners van ZB, via de Stichting Vrienden van de Zeeuwse Bibliotheek.

Meer informatie

Voor meer informatie over het restaureren van boeken en de actie Adopteer een Boek kun je contact opnemen met:

  • Marinus Bierens, conservator bijzondere collecties
  • E-mail: mbierens@dezb.nl
  • Telefoon: 0118-654360