Collectie Bal

Eén van de grotere particuliere bibliotheken was die van Willem Hendrik Bal (1880 - 1962), een Middelburgs antiquair. Hij bracht een verzameling oude kunstnijverheidsproducten van kwalitatief hoog niveau bijeen. Deze collectie ging naar het Zeeuws Museum als permanente bruikleen van de Staat der Nederlanden.

Zijn boekencollectie kwam door legaat/schenking in het bezit van ZB. Hij bestaat uit ca. 1400 banden met reisbeschrijvingen, kunst en literatuur van de 18e tot de vroeg 20ste eeuw.

Collectie Bal in de catalogus

Hier volgt een voorbeeld.

Ontdekkingsreizen

A. F. Prévost. - Historische beschryving der reizen. Of nieuwe en volkoome verzameling van de aller-waardigste en zeldsaamste zee- en landtogten. - 's Gravenhage, Pieter de Hondt, 1747-1767. 21 delen in 21 banden.| Deel 7 (1749): Reizen naar Kongo, Angola, enz; Reizen naar ' t Zuide van Afrika, en de Hottentotten; Reizen naar de Oostkust van Afrika; Reizen naar ' t ryk van Monomotapa.