Bibliofiele werken

Sinds de zeventiger jaren van de 20e eeuw heeft ZB een grote collectie Nederlandstalige bibliofiele uitgaven uit de 19e en 20e eeuw verzameld.

Stichting Drukwerk in de Marge

Nauwe en vriendschappelijke contacten met vele drukkers van de Stichting Drukwerk in de Marge resulteerden erin dat regelmatig nieuwe uitgaven werden opgenomen. Deze kenmerken zich door bijzondere vormgeving, typografie, lettertype, papier en band. De omvang van de collectie bedraagt een paar duizend boeken en andere vormen van drukwerk.

Bibliofiele werken in de catalogus

Hier volgt een voorbeeld.

De vier seizoenen

Tibeerts laatste strohalm, een letterproef. Samenstelling: Elze ter Harkel. - Groningen, De Vier Seizoenen, 1998 [= voorjaar 1999]. Gedrukt in een oplage van 90 exemplaren.

Dit is een van de 25 Romeins genummerde exemplaren die speciaal in hout zijn gebonden.