Privacyverklaring

ZB Bibliotheek van Zeeland zet het belang van de klant voorop. ZB wil de klant passende diensten bieden. Wij hebben met veel aandacht deze privacyverklaring voor je opgesteld zodat voor jou duidelijk is wat er met je persoonsgegevens gebeurt.

Wie zijn wij?

ZB Bibliotheek van Zeeland
Kousteensedijk 7, 4331 JE Middelburg

Wij zijn ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 41113466. Wil je contact opnemen met ons? Dat kan door te mailen of ons contactformulier te gebruiken op de website.

Wie ben jij?

We hopen dat je deze privacyverklaring leest omdat je onze website gebruikt, belangstelling hebt voor een activiteit, een profiel aangemaakt hebt, onze digitale nieuwsbrief ontvangt, lid bent of wilt worden of omdat je gebruik maakt van je lenerspas. Als dit het geval is, dan ben jij de betrokkene en gaat deze privacyverklaring over jouw persoonsgegevens.

Welke gegevens verzamelen wij?

We zijn gebonden aan de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG).

Bij de verwerking van persoonsgegevens gebruiken we alleen die gegevens die nodig zijn voor een optimale dienstverlening. Voor zover dat niet een gevolg is van de wet of van verplichtingen die we tegenover jou zijn aangegaan, worden zonder jouw toestemming geen persoonsgegevens aan derden verstrekt.

Als je contact met ons hebt via e-mail of in het gebouw dan is het geheel aan jou welke gegevens je aan ons geeft. We bewaren die gegevens voor beantwoording en om afspraken na te komen niet langer dan nodig is. De eventuele meldingen, vragen of suggesties bewaren we anoniem voor onze statistieken.

Jouw privacy als lid van de Bibliotheek en als bezoeker bij activiteiten

Wanneer je bij ons een abonnement afsluit en/of materialen zoals boeken, tijdschriften, cd’s, films etc. reserveert of leent, gebruiken wij jouw persoonsgegevens om jouw abonnement te verwerken, de reservering en/of de uitlening af te handelen. Wij mogen jouw persoonsgegevens dan gebruiken en aan de Bibliotheken in de Provincie Zeeland geven om het abonnement, de reservering en/of uitlening ter verwerken. Ook krijgen wij informatie over jouw betaling van je bank of creditcardmaatschappij.

Bij sommige activiteiten vragen we je om je aan te melden. Deze gegevens gebruiken we om te weten hoeveel deelnemers er komen en om een bericht te kunnen sturen als de activiteit niet doorgaat. Of je nieuwsbrieven of e-mails over vervolgactiviteiten of andere activiteiten wenst te ontvangen bepaal jij zelf.

Bij sommige activiteiten wordt gefilmd of worden foto’s gemaakt voor gebruik in onze eigen communicatiemiddelen. Als je daar bezwaar tegen hebt, kun je dat vooraf melden.

De persoonsgegevens worden bewaard, gebruikt en verwerkt voor zolang we de gevraagde dienst(en) aan je leveren.

Meer informatie over gegevensregistratie voor specifieke details vind je op onze website.

Akkoord met het ontvangen van informatie over onze andere activiteiten

Als je geen informatie wilt ontvangen over andere activiteiten dan kun je contact met ons opnemen.

Dat kan door te mailen of ons contactformulier te gebruiken op de website.

Relatie met derden

Bij de levering van onze diensten en producten worden we ondersteund door een aantal door ons zorgvuldig geselecteerde leveranciers (zoals onze internetleverancier en de KB, de Nationale Bibliotheek van Nederland). Sommige van deze leveranciers hebben toegang nodig tot een aantal van jouw gegevens om hun diensten te kunnen leveren. We verplichten al deze leveranciers om passende beveiligingsmaatregelen te nemen met betrekking tot jouw gegevens en te handelen volgens onze instructies. Indien van toepassing hebben we verwerkingsovereenkomsten afgesloten.

Andere omgevingen

Onze websites en apps kunnen links bevatten naar omgevingen van derden, zoals databanken en betaalsystemen. Als je deze links volgt, verlaat je onze omgeving. Hoewel we deze derden met veel zorg hebben gekozen, aanvaardt de ZB geen aansprakelijkheid voor het gebruik van jouw gegevens door die derden. Voor meer informatie kun je de privacyverklaring van de derden raadplegen (indien aanwezig).

Beveiliging en bewaartermijn

ZB zorgt ervoor dat jouw persoonsgegevens worden beveiligd en beschermd tegen niet toegestaan gebruik, toegang, wijziging en onrechtmatige vernietiging.

Tenzij wij verplicht zijn om op grond van wetgeving je gegevens langer te bewaren, slaan we je gegevens op zolang als nodig is voor de doeleinden waarvoor we de gegevens hebben verzameld.

Meer informatie over specifieke bewaartermijnen van gegevens vind je op onze website.

Recht op inzage, correctie, beperking, verwijdering en de overdraagbaarheid van gegevens

Je hebt het recht om jouw persoonsgegevens in te zien, te verbeteren of te verwijderen, de verwerking van jouw persoonsgegevens te beperken of een deel van je persoonsgegevens door te geven aan andere organisaties. Je hebt ook het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens.

Als je toestemming hebt gegeven tot het verwerken van je persoonsgegevens heb je het recht om deze toestemming weer in te trekken. In bepaalde situaties kunnen deze rechten beperkt zijn, bijvoorbeeld als wij kunnen aantonen dat wij een wettelijke verplichting hebben je persoonsgegevens te verwerken. Voor uitoefening van je rechten kun je gebruik maken van modelbrieven. We kunnen je vragen om aanvullende informatie te verstrekken om je identiteit te controleren.Via jouw account kun je de belangrijkste gegevens zelf al inzien en direct aanpassen. In geval van een verzoek tot verwijdering zullen we de betreffende persoonsgegevens zo spoedig mogelijk verwijderen, tenzij en voor zover de wet verplicht om de betreffende persoonsgegevens te bewaren of er (andere) dringende redenen zijn die zich tegen verwijdering verzetten.

Vragen, opmerkingen of klachten?

Wij nemen jouw privacy serieus. Heb je vragen, opmerkingen of klachten, aarzel dan niet om contact op te nemen met onze Klantenservice via: info@dezb.nl. Je kunt ook een brief sturen aan de Functionaris Gegevensbescherming van de ZB via: 

ZB Bibliotheek van Zeeland
T.a.v. Functionaris Gegevensbescherming
Antwoordnummer 69, 4330 VB Middelburg

Wij gaan ervan uit dat wij al je vragen over onze verwerking van jouw persoonsgegevens kunnen beantwoorden. Mocht dat niet zo zijn, dan heb je ook het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.