Participatienetwerk Zeeland

Over het netwerk

Welkom op de pagina van het Participatienetwerk Zeeland, waar we als doel hebben het stimuleren en ondersteunen van overheidsparticipatie en maatschappelijke initiatieven.
Inwoners weten heel goed wat er speelt en leeft in hun eigen leefomgeving, wat er nodig is en waar je je als inwoners voor wilt inzetten. Maar participatie betekent ook anders werken voor organisaties, op een andere manier met elkaar omgaan. Hoe geven we dit samen vorm? Samen met jullie zoekt het Participatienetwerk Zeeland naar antwoorden.

Het Participatienetwerk Zeeland organiseert bijeenkomsten voor betrokkenen bij overheids/ burgerparticipatie, zoals professionals van overheden en maatschappelijke organisaties, sociale ondernemingen en maatschappelijke initiatieven.

Het Participatienetwerk Zeeland bestaat sinds eind 2019 en borduurt voort op het minisymposium ‘Samen leven, Samen werken’ van 5 december 2019.
Inmiddels zijn we een aantal jaren en daarmee ook veel activiteiten verder, zie hiervoor ons ‘archief’ hiernaast. In deze activiteiten staat ontmoeting en uitwisseling van Zeeuwse collega’s centraal. Collega’s die in hun werk te maken hebben met bewoners en maatschappelijke initiatieven, en het samenspel tussen overheid en inwoners. Als vervolg op het minisymposium ontmoeten we elkaar regelmatig om participatie (in de brede zin) verder te ontwikkelen, samen met alle betrokkenen.

Onze aanpak

Het Participatienetwerk Zeeland stimuleert en ondersteunt overheidsparticipatie en maatschappelijke initiatieven door:

  • Het vormen en doorontwikkelen van een netwerk van professionals binnen overheden en maatschappelijke organisaties, die burger- en overheidsparticipatie/ maatschappelijke initiatieven als werkterrein hebben. 
  • Samenwerken aan de leefomgeving van morgen. 
  • Overheid en inwoners leren van elkaar door middel van onderlinge uitwisseling van ervaringen, expertise en instrumenten. 
  • Inzet van externe deskundigen en uitwisseling van ervaring tussen maatschappelijke initiatieven en professionals

Samenstelling

Het Participatienetwerk Zeeland heeft een initiatiefgroep die bestaat uit (per 2023):

  •  Ankie Feldbrugge
  •  José van den Boomgaard (ZB)
  •  Jurriaan de Koning (Provincie Zeeland)
  •   Mariët Kaptein (Gemeente Vlissingen)
  •  Rohan de Geus (Provincie Zeeland)
  •  Zoë Pakataridis (ZB)

Wij bundelen onze krachten om het Zeeuwse netwerk uit te bouwen, waarin kennis en uitwisseling centraal staat. Geïnteresseerden uit het netwerk kunnen altijd aansluiten. Hetzij om structureel een bijdrage te leveren binnen de initiatiefgroep, hetzij rond een bepaald thema.

Samenwerkingspartners

Heb je interesse om te verkennen waar jij en het Participatienetwerk Zeeland elkaar in kunnen versterken? Neem dan contact met ons op, dan onderzoeken we de mogelijkheden!