Oude kinderboeken

De ZB heeft ongeveer 18.000 oude kinderboeken vanaf de 18de eeuw tot circa 1960.

Deelverzamelingen

Er zijn veel geïllustreerde Nederlandse kinderboekjes uit de 19de eeuw aanwezig. Zo'n 1200 boeken uit de periode 1840-1880 zijn afkomstig van de Middelburgse verzamelaar Henri Tak (1844-1910). Verder zijn er de volgende deelverzamelingen:

Collectie Oude kinderboeken in de catalogus

Hier volgen enkele voorbeelden.

Almanach

Nieuwen Aengenaemen En Nuttigen St. Nicolaes Almanach, Voor Het Jaer Ons Heere Jesu-Christi 1798. Dienende voor Presentjes der Kinderen, en voor de opgroeyende Jeugd van beyde geslachten… Tot Maestricht.

Dit boek is voor een deel almanak en voor een deel prentenboek. Vooral het beeld-ABC in deel twee is bijzonder. De in het boek voorkomende, subliem gekleurde, prenten beelden allerlei beroepen en soldaten uit. Sommige hebben een karikaturaal karakter. Het boek komt uit de collectie Henri Tak.

Alfabet

J.F.L. Müller - Alphabetisch Letterkransje. - Amsterdam, Johannes Guykens, [1836].

Een bijzonder fraai gekleurd ABC-boekje. Van elke letter worden de verschillende schrijfwijzen gegeven, met een versje en een plaatje erbij. Van ‘Alida bestudeert het ABC’ tot ‘Zacharias ziet de Zee’.

Meer informatie

  • Marinus Bierens, conservator bijzondere collecties
  • E-mail: mbierens@dezb.nl
  • Telefoon: 0118-654360