Incunabelen en post-incunabelen

Incunabelen of wiegedrukken zijn boeken die gedrukt zijn tussen het begin van de boekdrukkunst, ca 1450 en het jaar 1500. Een paar voorbeelden uit de collectie van ZB.

Appollonius van Thyro

Die schoone ende die suverlicke historie. Delft, Christiaen Snellaert, 23 Sept. 1493

Gheprent te Delf in hollant. Int iaer ons heren M.CCCC. ende XCIIJ. Opten XXIIJ. dach vander maent September. Gode sij lof.

Bruikleencollectie: Koninklijk Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen.

Algemene encyclopedie Bartholomaeus Anglicus

Hier beghint dat xviij. Boeck ende het spreect vanden beesten. Haarlem, Jacob Bellaert, 24 Dec. 1485

Een van de eerste gedrukte encyclopedieën. Afgebeeld is de illustratie bij het 18de boek: Hier beghint dat xviij. Boeck ende het spreect vanden beesten, met daarop een zeer vroege tekening van een olifant.

Collectie: Koninklijk Zeeuws Genootschap der Wetenschappen.

Incunabula in Dutch libraries

In de collectie van ZB: Incunabula in Dutch libraries, Nieuwkoop, 1983.

Post-incunabelen

De collectie postincunabelen, boeken gedrukt tussen 1501 en 1540, telt 97 uitgaven, waaronder zowel binnen- als buitenlandse exemplaren.

Sint Franciscus en Clara

Bonaventura. Leiden Jan Seversz, [1504]. - Die legende ende dat leven van sinte franciscus ende hoe hi die vijf wonden ontfinc ende van veel scone mirakelen die hi ghedaen heeft: ende dat leven van sinte clara.