Disclaimer

Door deze website te gebruiken, stem je in met deze disclaimer.

Voorwaarden

 • ZB| Planbureau en Bibliotheek van Zeeland spant zich in om de inhoud van de webpagina regelmatig te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat de inhoud onvolledig en/of onjuist is.
 • ZB verschaft de inhoud van de webpagina in de staat waarin deze zich feitelijk bevindt, zonder garantie of waarborg ten aanzien van de deugdelijkheid, geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins. De inhoud is experimenteel en voor particulier gebruik bedoeld.
 • ZB is niet aansprakelijk voor schade die is of dreigt te worden toegebracht en voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de webpagina of met de onmogelijkheid de webpagina te kunnen raadplegen.
 • ZB mag de webpagina naar eigen inzicht en op ieder door hem gewenst moment (laten) veranderen of beëindigen, met of zonder voorafgaande aankondiging. ZB| Planbureau en Bibliotheek van Zeeland is niet aansprakelijk voor de gevolgen van verandering of beëindiging.
 • Behoudens deze disclaimer, is ZB niet verantwoordelijk voor kenbaar aan de webpagina gekoppelde bestanden van derden. Koppeling houdt geen bekrachtiging van die bestanden in.
 • Ongeautoriseerd of oneigenlijk gebruik van de webpagina of de inhoud daarvan kan een inbreuk op intellectuele rechten, regelgeving met betrekking tot privacy, publicatie en/of communicatie in de breedste zin van het woord opleveren. Je bent verantwoordelijk voor al hetgeen je vanuit de webpagina verzendt.
 • ZB behoudt zich het recht voor om je de toestemming te ontzeggen de webpagina te gebruiken en/of van bepaalde diensten die op de webpagina zijn aangeboden, gebruik te maken. In aansluiting daarop kan de uitgever de toegang tot de webpagina monitoren.
 • Je zal ZB|Planbureau en Bibliotheek van Zeeland, diens werknemers, vertegenwoordigers, licentiehouders, handelspartners en de auteur van deze disclaimer beschermen tegen en vrijwaren van gerechtelijke en buitengerechtelijke maatregelen, veroordelingen en dergelijke, inclusief de kosten voor rechtsbijstand, accountants en dergelijke die door derden zijn ingesteld ten gevolge van of gerelateerd aan jouw gebruik van de webpagina, jouw inbreuk op welke wettelijke regeling dan ook of de rechten van derden.
 • Een aantal databanken van ZB heeft bovendien een aparte disclaimer, waaronder: digitaal.dezb.nl (Beeldbank Zeeland en Geluid), Tijdschriftenbank Zeeland en Krantenbank Zeeland.

© disclaimer mr. F.J. Van Eeckhoutte, ICT/IE-advocaat, Amersfoort, www.vaneeckhoutteadvocaten.nl

Privacy Statement

De ZB| Planbureau en Bibliotheek van Zeeland kiest als vertrekpunt en doelstelling het belang van de klant. Zij wil voor de klant waarde scheppen door onder meer het bieden van de best mogelijke diensten die de klant als passend ervaart. Zij vindt het belangrijk dat de klant haar ervaart en herkent in onder meer:

 • Integriteit: handelen overeenkomstig de bedoeling die zij zegt te hebben
 • Respect: Zodanig met klanten omgaan dat zij het respect van de bibliotheek ervaren.

1. De ZB| Planbureau en Bibliotheek van Zeeland is gebonden aan de Wet Bescherming Persoonsgegevens.

2. De door jou verstrekte persoonsgegevens gebruikt de ZB om haar producten en diensten te verbeteren en om je zo goed mogelijk te informeren over deze producten en diensten. Als je geen informatie over diensten en producten wilt ontvangen, dan kun je dat kenbaar maken bij de afdeling Klantenservice.

3. Bij de verwerking van persoonsgegevens gaat de ZB zorgvuldig te werk. Zij gebruikt alleen die gegevens die nodig zijn voor een optimale dienstverlening. Voor zover dat niet voortvloeit uit de wet of uit verplichtingen die de ZB jegens jou is aangegaan, worden zonder jouw toestemming geen persoonsgegevens aan derden verstrekt.

Cookies

De website van de ZB| Planbureau en Bibliotheek van Zeeland maakt geen gebruik van zogenaamde tracking cookies (third party cookies). Jouw bezoek aan de website wordt geregistreerd met een geanonimiseerd statistiekprogramma voor websites.

Foto's

Het is niet altijd mogelijk om toestemming te vragen voor het nemen en plaatsen van foto's op de website. Herken je jezelf op één van de foto's op www.dezb.nl en heb je hier bezwaar tegen, neem dan contact op met webmaster. De foto wordt dan zo spoedig mogelijk van de website verwijderd.

E-mailadres: webmaster@dezb.nl