Provinciale Ondersteuningsinstelling (POI)

De ZB als POI

ZB Bibliotheek van Zeeland is zowel de bibliotheekorganisatie voor Middelburg, Vlissingen en de Bibliobussen als de provinciale ondersteuningsinstelling (POI) voor de andere Zeeuwse bibliotheekorganisaties (Oosterschelde en Zeeuws-Vlaanderen).

De POI heeft twee hoofdtaken die verankerd zijn in de Wet Stelsel Openbare Bibliotheken (WSOB): netwerktaken en distributietaken.

Distributietaken

De distributietaken behelzen de logistiek van fysieke materialen tussen de Zeeuwse bibliotheekvestigingen en tussen Zeeland en de andere provincies.

Netwerktaken

De netwerktaken zijn breder. Een deel daarvan is concreet vastgelegd in de Wsob, zoals zorgdragen voor een provinciaal collectiebeleid en het aanleveren van monitoringgegevens. Het vrije deel wordt ingevuld op basis van behoefte, ontwikkelingen, beschikbare expertise en uren. Zo treedt de POI op als provinciaal coördinator van de landelijke programma’s Boekstart, Voorleesexpress, dBos, Bibliotheek en Basisvaardigheden en Digitale inclusie; de POI ondersteunt en adviseert de bibliotheken op deze terreinen.

Brug tussen landelijk en lokaal

De POI is voor de Zeeuwse bibliotheken een belangrijke verbinder tussen landelijk en lokaal beleid. De POI sluit hiertoe aan bij landelijke overleggen met betrekking tot alle beleidsterreinen en neemt actief deel aan landelijke werkgroepen die georganiseerd worden vanuit de KB en SPN.

Gezichten van de POI-adviseurs

Agnes Crans

Consulent Educatie VO, MBO, HBO

Agnes is het aanspreekpunt voor alle vragen over het onderwijs voor de doelgroep 12 jaar en ouder, dus voortgezet onderwijs, mbo en hbo.

Heb je vragen over subsidie-mogelijkheden, samenwerkingen, leesbevordering, deskundigheids-bevordering of landelijke ontwikkelingen?

Mail Agnes

Ricardo Maas

Consulent Basisvaardigheden

Ricardo is het aanspreekpunt voor Digivaardigheden.

Heb je vragen over het Informatiepunt Digitale Overheid, Digitale inclusie, Digitaal burgerschap, Digicursussen, workshops en trainingen, de Belastingdienst, Maakplaatsen of Mediawijsheid?

Mail Ricardo

Marina Polderman

Strategisch Adviseur

Marina is het aanspreekpunt voor de directies van de Bibliotheken. Ook verzorgt zij de contacten met andere POI’s.

Mail Marina

Suzan Car

Domeinspecialist Jeugd

Suzan ondersteunt haar collega’s Educatie in de uitvoering van landelijke ontwikkelingen en trends richting de Zeeuwse Bibliotheken. Veel van deze werkzaamheden vallen onder het PO, de doelgroep 4 t/m 12 jaar, zoals bijvoorbeeld de Nationale Voorleeswedstrijd. Ook voor deskundigheidsbevordering kun je bij Suzan terecht.

Mail Suzan

Felice Portier

Consulent Basisvaardigheden en Educatie

Felice is het aanspreekpunt voor de Bibliotheek en Basisvaardigheden, BoekStart, de VoorleesExpress, Gezinsaanpak en de Maatschappelijk-Educatieve Bibliotheek.

Wil je meer weten over ontwikkelingen binnen deze domeinen, subsidietrajecten, heb je behoefte aan deskundigheids-bevordering, ondersteuning bij de ontwikkeling van nieuwe projecten en samenwerkingen of de implementatie van nieuwe programmalijnen?

Mail Felice

Onderwijsbibliotheekdienst (OBD)

Zeeuwse scholen en kinderopvang-instellingen kunnen bij de OBD terecht voor het lenen van diverse lees- en themacollecties als aanvulling op het eigen boekenbezit. De medewerkers beantwoorden je vragen over de inhoud, het bestellen via de productencatalogus en de levering van de collecties.

Meer over de OBD

Het OBD-team bestaat uit Erna Besuijen, Cynthia Spiekeman, Marjon Mutsaers, Hannie Louwerse en Juul Timmerman.

Contact
Vragen over de inhoud, het bestellen via de productencatalogus en de levering van de collecties? Stuur een e-mail naar zbobd@dezb.nl of bel 0118-654310.

Algemeen V@school

Advies over de schoolbibliotheek, de opbouw van de collectie, het bibliotheeksysteem V@school en de import van leerling gegevens? Bel 0118-654375.

Mail V@school

Nieuws

Meer nieuws

Zeeuwse Bibliotheken