Zeeuwse Klimaatweek

maandag 31 oktober tot en met zondag 6 november

Slimmer energie opwekken en klimaatbewuster leven en werken. Samen maken we Nederland en dus ook Zeeland steeds duurzamer. De overheid, veel burgers en organisaties dragen hun steentje al bij. Maar er moet nog veel gebeuren om de afgesproken CO2-doelen te behalen.

Om nóg meer Zeeuwse burgers en organisaties te inspireren zich in te zetten voor een beter klimaat heeft de ZB het initiatief genomen om van 31 oktober t/m 6 november de Zeeuwse Klimaatweek te organiseren. We doen dat samen met organisaties en bedrijven in Zeeland. We sluiten hierbij perfect aan bij de Landelijke Klimaatweek die in diezelfde week plaatsvindt.

ACTIVITEITEN

Hieronder een overzicht van een paar activiteiten die in de Zeeuwse Klimaatweek zullen plaatsvinden, nadere informatie hierover volgt.


Het activiteitenoverzicht zal steeds worden aangevuld

Gastcolleges rondom de energietransitie

Interactieve gastcolleges voor groep 7/8 door de vier NME’s in Zeeland.

Meer informatie hierover volgt.

Bijeenkomst 'Wij' in Aardgasvrij

Op donderdagmiddag 3 november in de ZB, georganiseerd door de Zeeuwse Milieufederatie en het Programma Aardgasvrije Wijken.

Expositie Medusa 500 in de ZB


Een kunstinstallatie van 500 kwallen gemaakt in sluier en organza.

Meer informatie hierover volgt.

Voorleesmiddag door Grootouders voor het Klimaat

Meer informatie hierover volgt.

Tegenlicht Meet Up rondom de Green Deal

Meer informatie hierover volgt.

Filmprogramma Cinema Middelburg

Meer informatie hierover volgt.

Reparatiebijeenkomst Repair Café Middelburg

Met de Zeeuwse Klimaatweek besteden we aandacht aan het thema Klimaatverandering, één van de grootste maatschappelijike opgaven, zeker voor Zeeland.
Haakt aan bij provinciaal beleid Regionale EnergieStrategie (RES) en Klimaatadaptatie.

Het team Maatschappelijke Projecten van ZB heeft als doel om inwoners van Zeeland te activeren bij te dragen aan de oplossingen van de grote maatschappelijke uitdagingen. Op economische gebied gaat het om de samenleving en bedrijven voor te bereiden op de Circulaire Economie die in 2050 voltooid moet zijn. Naast aandacht voor hergebruik van grondstoffen, afscheid nemen van fossiele energiebronnen.
 

Meer informatie?

Neem dan contact op met Pascal Elegeert