Handschriften

De verzameling handschriften bestaat uit ruim 8000 manuscripten van Zeeuwen en niet-Zeeuwen. Het zijn losse notities, brieven, verhandelingen, lezingen, verhalen, herinneringen, dagboeken of gedichten.

Koninklijk Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen

Een groot deel van de verzameling bestaat uit 18e en 19e-eeuwse verhandelingen en correspondentie van leden van het Koninklijk Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen. Deze handschriften zijn nog steeds eigendom van het Zeeuws Genootschap, maar worden bewaard in de ZB. De documenten hebben een grote wetenschappelijke waarde en bevatten informatie over recht, geneeskunde, literatuur, natuurkunde, plantkunde, waterstaat en onderwijs.

Verzameling

Het oudste handschrift stamt uit de dertiende eeuw. Regelmatig worden recentere documenten aan de collectie toegevoegd door schenkingen. Bij het bombardement op Middelburg op 17 mei 1940 ging een deel van de collectie verloren. De schade is nog te zien aan een fragment van een handschrift op perkament uit ca. 1440, verlucht met prachtige miniaturen.

Zeeuwse collectie

Na 1960 zijn vooral manuscripten verzameld die geschreven zijn door Zeeuwen of Zeeland als onderwerp hebben. De collectie is aangevuld met schoolschriften, dagboeken, schetsboeken, po√ęziealbums, gedichten, verhalen over de oorlog, de watersnoodramp, het leven op het platteland, in het dorp of in de stad, beroepen, vrijetijdsbesteding, onderwijs, recepten, liederen en toneelstukken. De verzameling bevat ook genealogische en biografische gegevens.

Raadplegen

Afbeeldingen van tekeningen in de manuscripten zijn te vinden in de Beeldbank Zeeland van ZB.

De beschrijvingen van de handschriften in de catalogus

Meer informatie

  • Marinus Bierens, conservator bijzondere collecties
  • E-mail: mbierens@dezb.nl
  • Telefoon: 0118 - 654360