Maatschappelijke projecten

MVOprijs Zeeuws-Vlaanderen 2021

MVOprijs Zeeuws-Vlaanderen

De MVOprijs is een prijs voor ondernemers in Zeeuws-Vlaanderen die succesvol zijn door maatschappelijk verantwoord te ondernemen. Via deze prijs komen deze ondernemingen beter in beeld. Ook kunnen zij andere bedrijven inspireren. De winnaar van de MVOprijs ontvangt een duurzame trofee, gemaakt door een kunstenaar. Verder krijgt de winnaar volop regionale publiciteit. Én het winnende bedrijf mag zich de komende twee jaar De Beste Maatschappelijk Verantwoorde Ondernemer van Zeeuws-Vlaanderen noemen.

MVO Loont

MVO Loont

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) is een resultaatgericht proces waarbij een ondernemer de verantwoordelijkheid neemt voor de effecten van de bedrijfsactiviteiten op sociaal (people), ecologisch (planet) en economisch (profit) gebied en daarover verantwoording aflegt en de dialoog aangaat met belanghebbenden (MVO platform).

Bedrijven kunnen zelfs nog een stapje verder gaan en zich richten op nieuwe marktkansen, groei en innovatie met winst voor mens, maatschappij en milieu. Nu en in de toekomst.

Black Achievement Month 2021

De derde editie van de Black Achievement Month (BAM) in Zeeland start op vrijdagavond 1 oktober met een exclusieve Urban Masterclass door spoken word artist Elten Kiene in het MuZEEum in Vlissingen.

Op zondag 31 oktober sluit Keti Koti Zeeland en Urban Umbrella de BAM af met een muzikaal en cultureel programma voor en door jongeren. Awareness Event vindt plaats in onder andere de Kazematten in Vlissingen. 

De hele maand vinden er activiteiten plaats.

Interreg I-know-how

Interreg I-know-how

De algemene doelstelling van I-KNOW-HOW is om mensen die de diagnose kanker krijgen, te laten blijven of terugkeren naar hun werk. De ontwikkeling van innovatieve diensten voor werkgevers, werknemers, zorgverstrekkers en jobcoaches staat centraal in dit project. Deze moeten ervoor zorgen dat werknemers die met kanker geconfronteerd worden (deeltijds) aan het werk kunnen blijven of sneller kunnen terugkeren.

Tegenlicht Meet Up Zeeland

VPRO Tegenlicht Meet Up Zeeland

VPRO Tegenlicht is een documentaire serie die de VPRO uitzendt op de zondagavond. Online praten we hierover na tijdens een Meet Up. 


Energie Zeeland

Energie Zeeland, digitale etalage energie

EnergieZeeland.nl is de toegang tot de Etalage Energie, een schatkist aan informatie over duurzame energiebronnen, energiebesparing en Zeeuwse energie-initiatieven.

Informatie over energie in de vorm van artikelen, tips, filmpjes, foto's, en verwijzingen naar boeken in de bibliotheken.
 

Finding ROOTS

Finding ROOTS

Finding ROOTS is een actieprogramma voor Zeeuwse jongeren over authentiek leiderschap en duurzaamheid. Wij geven de nieuwe generatie een blijvende stem in de maatschappelijke discussie over verduurzaming in Zeeland en daarbuiten.

Wereldreis Goes en Middelburg

Wereldreis Goes

In Goes en Middelburg organiseert ZB de Wereldreis voor leerlingen van voortgezet- en middelbaarberoepsonderwijs. Met de Wereldreis in eigen stad wordt inzichtelijk hoe wereldburgers (jongeren) in hun leefomgeving kunnen bijdragen aan een rechtvaardige en duurzame wereld.

Four Freedoms door het jaar heen

Four Freedoms door het jaar heen

Het provinciale samenwerkingsverband Four Freedoms door het jaar heen werkt aan aansprekende manieren om de thema’s vrijheid, verdraagzaamheid en respect levend te houden en actieve betrokkenheid bij deze belangrijke thema's te stimuleren. ZB organiseert met name educatieve projecten voor het onderwijs in Zeeland.

Maex Zeeland

Max Zeeland logo

MAEX Zeeland is een online platform dat initiatieven van particulieren en sociale ondernemingen zichtbaar maakt die de leefbaarheid in Zeeland verbeteren. MAEX Zeeland biedt hen eenvoudig toegang tot bedrijven, overheid, fondsen en particulieren.

Europe Direct Zeeland

Europe direct Zeeland

Het netwerk van Europe Direct-Informatiecentra is één van de belangrijkste instrumenten van de Europese Unie om burgers voor te lichten over de Europese Unie en haar activiteiten. De ruim 500 Europe Direct-Informatiecentra geven niet alleen informatie over Europese zaken, maar organiseren ook voorlichtingsbijeenkomsten, debatten, workshops en andere activiteiten. 
Europe Direct Zeeland wordt gehost door ZB, in nauwe samenwerking met alle basisbibliotheken in Zeeland. In ZB bevindt zich een fysiek loket op het INFOPLAZA op de begane grond.

Standplaats Zeeland

In deze activiteitenreeks komen voor Zeeland relevante maatschappelijke thema’s aan de orde. Dit gebeurt door (inter)nationaal deskundigen van naam in Zeeland uit te nodigen.

Standplaats Zeeland vond in het najaar van 2021 weer plaats met als gast: Monique Kremer.