Maatschappelijke projecten

Interreg I-know-how

Interreg I-know-how

De algemene doelstelling van I-KNOW-HOW is om mensen die de diagnose kanker krijgen, te laten blijven of terugkeren naar hun werk. De ontwikkeling van innovatieve diensten voor werkgevers, werknemers, zorgverstrekkers en jobcoaches staat centraal in dit project. Deze moeten ervoor zorgen dat werknemers die met kanker geconfronteerd worden (deeltijds) aan het werk kunnen blijven of sneller kunnen terugkeren.

Tegenlicht Meet Up Zeeland

VPRO Tegenlicht Meet Up Zeeland

VPRO Tegenlicht is een documentaire serie die de VPRO uitzendt op de zondagavond. Tijdens een maandelijkse bijeenkomst in Zeeland wordt er nagepraat over die uitzending, we noemen dat een Meet Up.

Energie Zeeland

Energie Zeeland, digitale etalage energie

EnergieZeeland.nl is de toegang tot de Etalage Energie, een schatkist aan informatie over duurzame energiebronnen, energiebesparing en Zeeuwse energie-initiatieven.

Informatie over energie in de vorm van artikelen, tips, filmpjes, foto's, en verwijzingen naar boeken in de bibliotheken.
 

Finding ROOTS

Finding ROOTS

Zeven studenten van Scalda en HZ University of Applied Sciences zijn gestart met Finding ROOTS en worden klaargestoomd tot duurzaamheidsambassadeur. Het project daagt jongeren uit leiderschap te tonen voor een duurzame wereld.

Wereldreis Goes en Middelburg

Wereldreis Goes

In Goes en Middelburg organiseert ZB de Wereldreis voor leerlingen van voortgezet- en middelbaarberoepsonderwijs. Met de Wereldreis in eigen stad wordt inzichtelijk hoe wereldburgers (jongeren) in hun leefomgeving kunnen bijdragen aan een rechtvaardige en duurzame wereld.

Four Freedoms door het jaar heen

Four Freedoms door het jaar heen

Het provinciale samenwerkingsverband Four Freedoms door het jaar heen werkt aan aansprekende manieren om de thema’s vrijheid, verdraagzaamheid en respect levend te houden en actieve betrokkenheid bij deze belangrijke thema's te stimuleren. ZB organiseert met name educatieve projecten voor het onderwijs in Zeeland.

MVO loont

MVO Loont

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) is een resultaatgericht proces waarbij een ondernemer de verantwoordelijkheid neemt voor de effecten van de bedrijfsactiviteiten op sociaal (people), ecologisch (planet) en economisch (profit) gebied en daarover verantwoording aflegt en de dialoog aangaat met belanghebbenden (MVO platform).

Bedrijven kunnen zelfs nog een stapje verder gaan en zich richten op nieuwe marktkansen, groei en innovatie met winst voor mens, maatschappij en milieu. Nu en in de toekomst.

MVOprijs Zeeuws-Vlaanderen

MVOprijs Zeeuws-Vlaanderen

De MVOprijs is een prijs voor ondernemers in Zeeuws-Vlaanderen die succesvol zijn door maatschappelijk verantwoord te ondernemen. Via deze prijs komen deze ondernemingen beter in beeld. Ook kunnen zij andere bedrijven inspireren. De winnaar van de MVOprijs ontvangt een duurzame trofee, gemaakt door een kunstenaar. Verder krijgt de winnaar volop regionale publiciteit. Én het winnende bedrijf mag zich de komende twee jaar De Beste Maatschappelijk Verantwoorde Ondernemer van Zeeuws-Vlaanderen noemen.

Standplaats Zeeland

Standplaats Zeeland

In deze activiteitenreeks komen voor Zeeland relevante maatschappelijke thema’s aan de orde. Dit gebeurt door (inter)nationaal deskundigen van naam in Zeeland uit te nodigen.

Jan Rotmans was de Standplaats Zeeland gast van 2019 op 4 en 5 november.

MAEX Zeeland

Maex

MAEX Zeeland is een online platform dat initiatieven van particulieren en sociale ondernemingen zichtbaar maakt die de leefbaarheid in Zeeland verbeteren. MAEX Zeeland biedt hen eenvoudig toegang tot bedrijven, overheid, fondsen en particulieren.