Maatschappelijke projecten

Energie Zeeland

Energie Zeeland, digitale etalage energie

EnergieZeeland.nl is de toegang tot de Etalage Energie, een schatkist aan informatie over duurzame energiebronnen, energiebesparing en Zeeuwse energie-initiatieven.
Informatie over energie in de vorm van artikelen, tips, filmpjes, foto's, en verwijzingen naar boeken in de bibliotheken.


 

Europe Direct Zeeland

Europe direct Zeeland

Het netwerk van Europe Direct-Informatiecentra is één van de belangrijkste instrumenten van de Europese Unie om burgers voor te lichten over de Europese Unie en haar activiteiten. De ruim 500 Europe Direct-Informatiecentra geven informatie over Europese zaken,  organiseren voorlichtingsbijeenkomsten, debatten, workshops en  activiteiten.

Europe Direct Zeeland wordt gehost door ZB, in nauwe samenwerking met alle basisbibliotheken in Zeeland. In ZB bevindt zich een fysiek loket op het INFOPLAZA op de begane grond.

Four Freedoms door het jaar heen

VPRO Tegenlicht Meet Up Zeeland

Het provinciale samenwerkingsverband Four Freedoms door het
jaar heen werkt aan aansprekende manieren om de thema’s vrijheid,
verdraagzaamheid en respect levend te houden en actieve betrokkenheid bij deze belangrijke thema's te stimuleren.
ZB organiseert met name educatieve projecten voor het onderwijs in Zeeland.

Lees meer

Jaarverslag FFDHJH 2021

Interreg I-know-how

Interreg I-know-how

Het doel van het I-KNOW-HOW project is om mensen bij wie kanker is vastgesteld, in staat te stellen hun werk voort te zetten of weer (deels) aan het werk te gaan.

I-KNOW-HOW is een social innovatief Europees project dat werknemers met kanker ondersteunt bij hun re-integratie op het werk, of hen in staat stelt om na hun diagnose (deels) aan het werk te blijven.

Standplaats Zeeland

In deze activiteitenreeks komen voor Zeeland relevante maatschappelijke thema’s aan de orde. Dit gebeurt door (inter)nationaal deskundigen van naam in Zeeland uit te nodigen.

Standplaats Zeeland

Tegenlicht Meet Up

VPRO Tegenlicht is een documentaire serie die de VPRO uitzendt op de zondagavond. Online praten we hierover na tijdens een Meet Up.

In juli 2020 zijn we begonnen de Meet Ups online te houden. Hiermee kunnen nog meer mensen kijken naar de livestream en chatten met gasten.

Meer weten?

Finding ROOTS

Finding ROOTS

Finding ROOTS daagt jongeren uit leiderschap te tonen voor een duurzame wereld. Om de transitie naar een duurzame samenleving mogelijk te maken, moeten we vooral jonge mensen voorbereiden op de wereld van morgen. Finding ROOTS is een actieprogramma over duurzaam leiderschap voor jonge professionals, dat hen helpt competenties te ontwikkelen die horen bij een ‘changemaker’.

Lees meer

Wereldreis Goes en Middelburg

Wereldreis Goes

In Goes en Middelburg organiseert ZB de Wereldreis voor leerlingen van voortgezet- en middelbaarberoepsonderwijs. Met de Wereldreis in eigen stad wordt inzichtelijk hoe wereldburgers (jongeren) in hun leefomgeving kunnen bijdragen aan een rechtvaardige en duurzame wereld.

 

Wereldreis Middelburg

Wereldreis Goes

Black Achievement Month

Black Achievement Month

Black Achievement Month (BAM) is een jaarlijks Nederlands evenement in oktober dat ‘Black Achievers’ (mensen met Afrikaanse roots) en hun bijdrage aan de Nederlandse samenleving bij een breed publiek onder de aandacht brengt. Ieder jaar met een divers programma op het gebied van educatie, theater en literatuur. Samen brengen we gekleurd talent en ‘nieuwe’ verhalen voor het voetlicht.

Ga naar BAM

Maex Zeeland

MAEX Zeeland

 

 

 

MAEX Zeeland is een online platform dat initiatieven van particulieren en sociale ondernemingen zichtbaar maakt die de leefbaarheid in Zeeland verbeteren.

MAEX Zeeland biedt hen eenvoudig toegang tot bedrijven, overheid, fondsen en particulieren.

 

MAEX Zeeland

MVOprijs Zeeuws-Vlaanderen 2021

MVOprijs Zeeuws-Vlaanderen

De MVOprijs is een prijs voor ondernemers in Zeeuws-Vlaanderen die succesvol zijn door maatschappelijk verantwoord te ondernemen. Via deze prijs komen deze ondernemingen beter in beeld. Ook kunnen zij andere bedrijven inspireren. De winnaar van de MVOprijs ontvangt een duurzame trofee, gemaakt door een kunstenaar. Verder krijgt de winnaar volop regionale publiciteit. Én het winnende bedrijf mag zich de komende twee jaar De Beste Maatschappelijk Verantwoorde Ondernemer van Zeeuws-Vlaanderen noemen.

Lees meer over de MVOprijs

MVO Loont

MVO Loont


Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) is een resultaatgericht proces waarbij een ondernemer de verantwoordelijkheid neemt voor de effecten van de bedrijfsactiviteiten op sociaal (people), ecologisch (planet) en economisch (profit) gebied en daarover verantwoording aflegt en de dialoog aangaat met belanghebbenden (MVO platform).

Bedrijven kunnen zelfs nog een stapje verder gaan en zich richten op nieuwe marktkansen, groei en innovatie met winst voor mens, maatschappij en milieu. Nu en in de toekomst.

Lees meer