Bijzondere collecties

Een voorloper van ZB is de Provinciale Bibliotheek van Zeeland. In de loop van de tijd zijn er vele verschillende boekencollecties in bruikleen ondergebracht. Bijvoorbeeld de boekerij van het Koninklijk Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen en die van de Maatschappij van Geneeskunst, afdeling Walcheren. Ook de oude boekencollecties van de kerkenraden van de protestantse gemeenten van Middelburg en Vlissingen kwamen hier terecht.

Meer over Bijzondere collecties

Incunabelen en post-incunabelen

Foto: Bible mit horen boecken. De Delftse Bijbel uit 1477 was de eerste in Nederland gedrukte bijbel.

Naar Incunabelen

Restauratie

Foto: Kerkeordonantie van de lutherse gemeente, bruikleen van het Koninklijk Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen, in de toestand van voor de restauratie. Het gehavende kartonnen kaftje is grotendeels van het boekblok losgeraakt. De rug en het achterplat ontbreken geheel. Restauratiekosten waren €285,00.

 

Naar Restauratie

Collectie Bal

Antiquair W.H. Bal (staand) met familie, Middelburg ca. 1906.
Bron: Beeldbank Zeeland, ZB.

Naar de Collectie Bal

Collectie P.C. Boutens

Foto: Portret van P.C. Boutens dat in de kluis van ZB bewaard wordt. Uit 1923, geschilderd door Max von Seydowitz. 

Naar de Collectie P.C. Boutens

Collectie Gustave Doré

Uit: Les contes drôlatiques. Honoré de Balzac. Paris: Garnier, ca. 1860.

Naar de Collectie Gustave Doré

Isaac Beeckman

Manuscript van Isaac Beekman

ZB heeft vele unieke boeken en handschriften in zijn collecties. Een belangwekkend document is een manuscript, het zgn. Journaal van Isaac Beeckman.

Het Beeckman manuscript oftewel het Journaal van Beeckman

Oude drukken

Foto: 17e en 18e eeuwse perkamenten en lederen banden staan op nummer gerangschikt op de planken van de kluis.

Naar Oude drukken

Oude kinderboeken

Afbeelding: illustratie van boerinnetjes bij het versje Draai het wieltje nog eens om, uit het boek Versjes van vroeger van Rie Cramer. Bron: collectie Beeldbank Zeeland, ZB.

Naar de oude kinderboeken

Atlas Landwehr-Vogels

“Onderscheidene bedrijven”, kinderprent rond 1800 gemaakt bij Jan Oortman en I. van Lieshout in Turnhout. Vluchtig ingekleurde houtsneden met als onderwerp: beroepen en ambachten in de tijd van de Bataafse Republiek.

Naar de Atlas Landwehr-Vogels

Bibliofiele werken

Foto: Tentoonstelling in 1995 in de Zeeuwse Bibliotheek in samenwerking met Stichting Drukwerk in de Marge 20 jaar. Collectie Beeldbank Zeeland, ZB.

Naar de Bibliofiele werken

Oorlogscollecties

Foto: Neergestort Engels jachtvliegtuig type F2B Fighter bij Yerseke in 1917. Collectie Van Oosten, Beeldbank Zeeland, ZB.

Naar de Oorlogscollecties

Pamfletten

Den Zeusen beesem / by een gesteldt door een liefhebber vant vaderlandt, Martinis van Alle. Rotterdam: Joannis van Bremen, 1652.

Een satirisch gedicht uit 1652 over de politieke omstandigheden in Nederland aan het begin van de Eerste Engelse Oorlog. Zowel de naam van de schrijver als die van de drukker zijn pseudoniemen (bruikleen Koninklijk Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen).

Naar de Pamfletten

Modeprenten

Tot de verrassingen van de bijzondere collecties behoort een kleine verzameling prenten uit de 19e eeuw. Ze zijn destijds gemaakt met de bedoeling om reclame voor damesmode te maken.

Naar de Modeprenten

Prijsbanden

Naar aanleiding van een tentoonstelling over prijsbanden van de voormalige Latijnse School in Middelburg, gehouden in november 2019, is er een filmpje gemaakt dat de achtergronden van de Zeeuwse prijsbanden belicht.

Foto: Het drogen van het boekenbezit, na het bombardement van 17 mei 1940, op de zolder van het PZEM gebouw. Collectie: Beeldbank Zeeland, ZB.

Handschriften

Serat tapel Adam: compilatie van islamitische profetenverhalen van Adam tot Jezus, bewerkt uit de Arabische traditie en in Djokjakarta in Javaanse dichtvorm gebracht.

Naar de Handschriften

Kinderprenten

Afbeelding: Nieuw vermakelijk Ganzenspel, ca. 1875.

Naar Kinderprenten en centsprenten

Collectie Marchien Hof

Marchien Hof, verzamelaarster van oude kinderboeken, die haar collectie aan ZB geschonken heeft.

Naar de Collectie Marchien Hof

Collectie Hans Warren

De Nederlandse schrijver en dichter Johannes Adrianus Menne Warren gebruikte ook de pseudoniemen Marc Dupont, Arcangelo en Engel Piccardt.

Naar de Collectie Hans Warren

Ordonnanties

Ordonnantie van de wees-kamer der stadt Goes / gemaeckt by bailliu, burgemeesters, ende schepenen der selve stede. Ter Goes: Johannes Meyer, 1713.

Reglement ten behoeve van de weeskinderen in Goes, oorspronkelijk uitgevaardigd 19 oktober 1622.

Naar de Ordonnanties

Collectie C.J.M. Nagtglas

Het fort Elmina, oorspronkelijk in 1482 door de Portugezen aan de Goudkust gebouwd, werd na de Nederlandse verovering in 1637 het centrum van de slavenhandel van de West-Indische Compagnie.

Naar de Collectie C.J.M. Nagtglas