Pamfletten

De bijzondere collecties van ZB bevatten ruim 5000 pamfletten uit de periode van het einde van de 16e eeuw tot de Franse tijd. Zij worden allemaal in de kluis bewaard. Ze bevatten aan de ene kant anoniem gepubliceerde korte geschriften die misstanden aan de orde stellen, en aan de andere kant juist formele stukken van de landelijke overheid.

Catalogus

Wijlen de heer W.C. Zijlstra, destijds wetenschappelijk medewerker van de Zeeuwse Bibliotheek, heeft in 1994 alle pamfletten in een gedrukte catalogus beschreven onder de naam: Den Zeusen beesem, naar een gelijknamig pamflet uit 1652. Hierin staan zij gerangschikt op jaartal. Momenteel loopt er een project om alle pamfletten onder te brengen in de digitale catalogi WorldCat, Picarta en de eigen catalogus van ZB. Hierin krijgen zij ook een korte onderwerpsomschrijving. Ongeveer de helft van de collectie is hier nu in terug te vinden. Zeker de pamfletten die in Zeeland gedrukt zijn of een Zeeuws onderwerp betreffen, zijn al behandeld.

Hier volgen nog enkele voorbeelden.
 

Staten Generaal der Verenigde Nederlanden

Tractaet van vrede, beslooten … binnen de stadt van Munster in Westphalen, tusschen … Philips de Vierde … coninck van Hispaniën, ende … de Staten Generael van de Geünieerde Nederlanden. - 's Graven-hage : weduwe, ende erfgenamen van wijlen Hillebrandt Jacobssz van Wouw, 1648.

Bronnenpublicatie van de Vrede van Münster, die een einde maakte aan de Tachtigjarige Oorlog.
 

Cl. Visscher

Justitie over enige Arminiaensche verraders, geschiet in s’ Gravenhaech. - Amsterdam : Claes Jansz. Visscher, 1623. 

Zinneprent op de samenzwering tegen prins Maurits (6 februari 1623 - 3 juli 1623); bovenaan afbeelding van executie samenzweerders tegen prins Maurits op het groene zoodje te 's-Gravenhage (5 mei 1623); hieronder portretten van Henricus Slatius, Reinier van Oldenbarnevelt, Adriaen Adriaensz en David Corenwinder en hun executies.
 

Gemeente Veere

Missive van congratulatie, ofte Geluck-wensinghe ... – Middelburgh : Johan Misson, 1672.

De gemeente Veere feliciteert prins Willem III van Oranje-Nassau, die al eerder markies van Veere en Vlissingen was, met zijn benoeming tot stadhouder van Holland en Zeeland.