Pamfletten

De bijzondere collecties van de ZB bevatten ruim 5000 pamfletten uit de periode van het einde van de 16e eeuw tot de Franse tijd. Zij worden allemaal in de kluis bewaard. Ze bevatten aan de ene kant anoniem gepubliceerde korte geschriften die misstanden aan de orde stellen, en aan de andere kant juist formele stukken van de landelijke overheid. Een aantal hiervan is in Zeeland gedrukt, of betreft Zeeuwse onderwerpen. Het grootste gedeelte betreft de hele Republiek der Verenigde Nederlanden. De meeste hebben de vorm van brochures of kleine boekjes, maar er zijn ook grote aanplakbiljetten.

Catalogus

Wijlen de heer W.C. Zijlstra, destijds wetenschappelijk medewerker van de Zeeuwse Bibliotheek, heeft in 1994 alle pamfletten in een gedrukte catalogus beschreven onder de naam: Den Zeusen beesem, naar een gelijknamig pamflet uit 1652. Alle beschrijvingen zijn sindsdien ondergebracht in WorldCat en de eigen catalogus van de ZB. Ze zijn daar voorzien van een korte onderwerpsomschrijving.

Hier volgen nog enkele voorbeelden.
 

Staten Generaal der Verenigde Nederlanden

Tractaet van vrede, beslooten … binnen de stadt van Munster in Westphalen, tusschen … Philips de Vierde … coninck van Hispaniën, ende … de Staten Generael van de Geünieerde Nederlanden. - 's Graven-hage : weduwe, ende erfgenamen van wijlen Hillebrandt Jacobssz van Wouw, 1648.

Bronnenpublicatie van de Vrede van Münster, die een einde maakte aan de Tachtigjarige Oorlog.
 

Cl. Visscher

Justitie over enige Arminiaensche verraders, geschiet in s’ Gravenhaech. - Amsterdam : Claes Jansz. Visscher, 1623. 

Zinneprent op de samenzwering tegen prins Maurits (6 februari 1623 - 3 juli 1623); bovenaan afbeelding van executie samenzweerders tegen prins Maurits op het groene zoodje te 's-Gravenhage (5 mei 1623); hieronder portretten van Henricus Slatius, Reinier van Oldenbarnevelt, Adriaen Adriaensz en David Corenwinder en hun executies.
 

Gemeente Veere

Missive van congratulatie, ofte Geluck-wensinghe ... – Middelburgh : Johan Misson, 1672.

De gemeente Veere feliciteert prins Willem III van Oranje-Nassau, die al eerder markies van Veere en Vlissingen was, met zijn benoeming tot stadhouder van Holland en Zeeland.

 

 


 

Collectie Pamfletten doorzoeken