Collectie Gustave Doré

In 1945 kreeg het Koninkijk Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen het legaat van mr. Theodoor Guilliaam van Eck (1862 - 1945) en kwam het in bruikleen van de toenmalige Provinciale Bibliotheek van Zeeland. Hij was directeur van een aantal financiële instellingen.

De collectie bestaat uit circa 400 meest 19e-eeuwse uitgaven die zijn geïllustreerd door Gustave Doré (1833-1883) en bevat voornamelijk eerste drukken.

Collectie Gustave Doré in de catalogus

Koning Arthur

Alfred Tennyson - Idylls of the King. - London, Edward Moxon and Co., 1868.

Het onderhavige album in een contemporaine band bevat het frontispice, waarop Tennyson is afgebeeld omgeven door de voornaamste figuren uit zijn gedichten, en acht van de mooiste gravures. Iedere plaat, gedrukt op Chinees papier, bevat de autografen van Doré, Tennyson en Ridgway, de graveur. Henri Leblanc zegt in zijn Catalogue de l' oeuvre complet de Gustave Doré dat hij dit exemplaar in zijn bezit heeft. Dit unieke exemplaar is waarschijnlijk uit zijn bibliotheek afkomstig en via Mr. Th.G van Eck bij ZB gekomen.