Oude drukken

De collectie oude drukken, verschenen tussen 1477 en 1800, telt ruim 18.000 gedrukte boeken, waaronder een aantal zeer zeldzame uitgaven en cartografische werken.

Naar catalogus met Oude drukken

Hier volgen een aantal voorbeelden.

Atlas Goos

Nieuw Nederlantsch Caertboeck. Waer in volkomentlijcker als oyt te voren vertoont werden de XVII. Nederlanden, soo in ' t geheel, als elck besonder met grote neersticheyt ende kosten gesneden en in 't licht gebracht. Amsterdam 1616. Met 23 kaarten.

Een zakatlasje van de XVII Provinciën, d.w.z. België en de Nederlanden.

Mooie ovaal-gevormde kaarten in decoratieve randen met vlechtmotief. Vrij zeldzaam, de bibliografie van Koeman, Atlantes Neerlandici, vermeldt slechts 5 exemplaren.

Miniatuurboekje Johannes Haberman

Christelijcke Ghebeden voor allen noot ende staten der ganscher Christenheyt Zutphen, Andries Jansz., 1610.

Opmerkelijk vanwege zijn vorm: gedrukt in de vorm van een hart.

Landkaarten

Nieuwe Geographische en Historische Atlas van de Zeven Vereenigde Nederlandsche Provintien. Amsterdam, H. de Leth, [1766].

Met 53 uitslaande kaarten, plattegronden van steden, afstandswijzers en vlaggenkaart. Bevat een keur van fraaie uitslaande kaarten en plattegronden (kopergravures). De kaarten zijn allemaal handgekleurd; de plattegronden naturel.
Afkomstig uit de collectie W.H. Bal.

Vogels, G. Edwards en M. Catesby

Verzameling van uitlandsche en zeldzaame vogelen, benevens eenige vreemde dieren en plantgewassen Vertaalt door M. Houttuyn. Amsterdam, Jan Christiaan Sepp, 1772-1781. 9 delen in 5 banden.

Talrijke, met de hand ingekleurde, gravures. Weergegeven is hier een afbeelding uit de eerste band: het eerste en tweede deel.  

Insecten, Jan Christiaan Sepp

Beschouwing der Wonderen Gods, in de minstgeachte schepzelen. Of Nederlandsche Insecten& volgens eigen ondervinding beschreeven, naar 't leven naauwkeurig getekent, in 't koper gebracht en gekleurd. Amsterdam, J.C. Sepp, 1762-1860. 8 delen in 8 banden.

Voorzien van talrijke, met de hand ingekleurde, gravures. Weergegeven is hier een afbeelding uit het eerste deel, eerste stuk: de Verhandelingen over de Dag-Vlinders van de Eerste Bende.