Infoplaza

De Bibliotheek: het maatschappelijk hart in de samenleving

Taal- en digivaardigheid zijn de basis voor participatie in de samenleving en voor zelfredzaamheid van burgers. Op het Infoplaza in de ZB in Middelburg zijn het Informatiepunt Digitale Overheid en het Taalhuisloket gevestigd.

Andere instanties
Naast deze eerder genoemde loketten biedt het Infoplaza ruimte voor andere organisaties om spreekuren te organiseren aan een eigen balie en in spreekkamers. De spreekuren staan op deze pagina vermeld.

Spreekuren Infoplaza

Maandag
09:00 - 12:30    Sociaal team     
14:00 - 16:00    Juridisch loket    

Dinsdag
09:00 - 12:30    Sociaal Team
11:00 - 13:00    Informatiepunt Digitale Overheid
12:00 - 14:00    Sociale CliĆ«ntenraad Walcheren
14:00 - 16:00    Taalhuis: Taalloket

Woensdag
09:00 - 11:00    Juridisch loket
09:00 - 12:30    Sociaal Team
10:00 - 12:00    Samen Recht Vinden inloop
10:00 - 16:00    Samen Recht Vinden op afspraak
11:00 - 13:00    Informatiepunt Digitale Overheid

Donderdag
09:00 - 12:30    Sociaal Team
10:00 - 11:00    Inloopuur Geldzorgen
11:00 - 13:00    Informatiepunt Digitale Overheid
11:30 - 13:00    Leerwerkloket*
14:00 - 16:00    Taalhuis: Taalloket
14:00 - 16:00    Taalhuis: Oefenen taal & rekenen

Vrijdag
09:00 - 12:30    Sociaal Team
11:00 - 13:00    Informatiepunt Digitale Overheid 

*Alleen laatste donderdag van de maand