Maatschappelijke Adviesraad

De ZB heeft een Maatschappelijke Adviesraad (MAR). Deze MAR kan de ZB als grootste culturele instelling van Zeeland een spiegel voorhouden en zo de buitenwereld mee laten denken over het strategisch beleid van de organisatie.

De adviesraad komt een aantal keer per jaar bijeen en geeft de ZB gevraagd en ongevraagd advies over allerlei thema's, zoals een bredere inbedding van de ZB in de Zeeuwse samenleving, nieuwe culturele initiatieven, maar ook de verdere innovatie van de organisatie. De adviesraad opereert vanuit een onafhankelijke positie en heeft geen bestuurlijke bevoegdheden.

Leden adviesraad

  • Jan Doense, directeur van het Film by the Sea festival
  • Angélique Duijndam, voorzitter van de Stichting Slavernijmonumenten Zeeland
  • Carlos van Hijfte, ex-directielid Mojo Concerts en medeoprichter van Lowlands
  • Pieter Ventevogel, directeur van Cultuurwerf Vlissingen
  • Marga Vermue, burgemeester van de gemeente Sluis