Standplaats Zeeland

In deze activiteitenreeks komen voor Zeeland relevante maatschappelijke thema’s aan de orde. Dit gebeurt door (inter)nationaal deskundigen van naam in Zeeland uit te nodigen.

Standplaats Zeeland is een initiatief van ZB Bibliotheek van Zeeland. Zij wil hiermee haar belangrijke maatschappelijke functie van ontmoetingsplaats op sociaal, cultureel en wetenschappelijk gebied op een nieuwe manier vormgeven.

Standplaats Zeeland 2021 met Monique Kremer

Monique Kremer

8, 9 en 10 november is Monique Kremer onze gast. Het thema is burgerschap en inclusief samenleven.

Monique Kremer

Bijzonder hoogleraar Actief Burgerschap UvA - Voorzitter Adviescommissie voor Vreemdelingenzaken (ACVZ).

E-publicaties

Kansrijk integratiebeleid op de arbeidsmarkt beleidsopties voor het verbeteren van de arbeidsmarktuitkomsten van personen met een migratieachtergrond. 2020.

Werkgelegenheid in Zeeland

Buitenlandse migratie

Rigo-rapport. Buitenlandse migratie in prognose Zeeland, Amsterdam 2018

Kenniscentrum Zeeuwse samenleving

 https://zeeland.databank.nl/dashboard/dashboard/ : Thema’s Bevolking, gezondheid, gedrag, sociaal netwerk, veiligheid, leren, werken en inkomen, wonen en de buurt, ondersteuning/welzijn, zorg, jeugd, gezonde leefomgeving.

CBS – Statistische gegevens

Overzicht Zeeland Bevolking; leeftijd, migratieachtergrond, geslacht regio, 1 jan 1996-2020.
Bron: https://www.cbs.nl/nl-nl/cijfers/detail/37713?q=keyword:%22Zeeland%22