ANBI status

De Stichting ZB heeft de erkende ANBI- en CI-status, waarmee het officieel wordt aangemerkt als een goed doel, een Algemeen Nut Beogende Instelling.

Dit houdt in:

 • dat je als donateur fiscaal gunstig kunt geven: je kunt jouw gift van de inkomstenbelasting aftrekken.
 • dat Stichting ZB geen schenkbelasting hoeft te betalen over je gift, en geen erfbelasting over ontvangen erfenissen.

Ook voor bedrijven geldt er een giftenaftrek in de vennootschapsbelasting.

ZB Bibliotheek van Zeeland is aangesloten bij de Vereniging Openbare Bibliotheken (VOB).
De VOB is de brancheorganisatie van de openbare bibliotheken en aanverwante organisaties. Namens, voor en met haar leden behartigt de VOB de gemeenschappelijke belangen waarbij versterking van het maatschappelijk ondernemerschap, eigentijds werkgeverschap, marktontwikkeling en positionering centraal staan. Aan de VOB is door de Belastingdienst een groepsbeschikking ANBI-status afgegeven. ZB maakt daarvan onderdeel uit.

Gegevens over de ANBI-status:
RSIN-nummer: 0029.18.079
Statutaire naam: Stichting ZB Bibliotheek van Zeeland
Vestigingsplaats: Middelburg

Onze gegevens

 • Naam: Stichting ZB Bibliotheek van Zeeland
 • Missie: het zorgen voor duurzame en vrije toegang tot informatie in de provincie Zeeland. Inwoners helpen vaardiger en zelfstandiger te worden. Actief vormgeven aan een toekomstbestendig, vitaal en innovatief Bibliotheekstelsel in Zeeland.
 • Bekend bij de Kamer van Koophandel onder nummer: 41113466
 • BTW nummer: NL002918079B01
 • Bezoekadres: Kousteensedijk 7, Middelburg
 • Correspondentieadres: Postbus 8004, 4330 EA Middelburg. Telefoon: 0118-654000
 • E-mail: info@dezb.nl
 • Directeur: dr. P. J. Moree
 • Raad van Toezicht: 
 • De heer drs. J. (John) Anthonise MBA, voorzitter
 • Mevrouw mr. drs. W.C. (Wilma) Antes
 • Mevrouw drs. V.C.L.M. (Veronique) Heins RA
 • De heer P. (Paul) Koole MSc
 • De heer A. (Arjen) Bouwmeester
 • Visie: ZB is de grootste culturele instelling van de provincie Zeeland en is een veelzijdig kenniscentrum dat onderzoek verricht en dat aan iedereen vrije toegang biedt. Bestrijding van laaggeletterdheid en bevordering van gelijkheid in de Zeeuwse samenleving hebben prioriteit. ZB heeft een regiefunctie in cultuureducatie en -participatie, talentontwikkeling en leesbevordering, en richt zich vooral op de jeugd. ZB draagt actief bij aan de persoonlijke ontwikkeling van mensen en stimuleert ontmoeting, dialoog, kennisdeling en educatie. ZB innoveert als Provinciale Ondersteuningsinstelling (POI) het Zeeuws Bibliotheeknetwerk en werkt actief samen met andere instellingen die zich met cultureel erfgoed, collecties en onderzoek bezig houden.
 • Jaarstukken
 • Beloningsbeleid:
 • CAO openbare Bibliotheken

Cultuur

Belangrijk is ook dat de nieuwe Nederlandse Geefwet tijdelijk een extra voordeel oplevert voor de Stichting ZB en de donateur. Het Ministerie van Financiën wil hiermee de giften van particulieren en bedrijven aan cultuur stimuleren. Het is daarom mogelijk een extra bedrag af te trekken van de inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting.