Provinciale Ondersteuningsinstelling (POI)

Hoe we het doen

De POI heeft twee hoofdtaken die verankerd zijn in de
Wet Stelsel Openbare Bibliotheken (WSOB): netwerktaken en distributietaken.

Distributietaken

De distributietaken behelzen de logistiek van fysieke materialen tussen de Zeeuwse bibliotheekvestigingen en tussen Zeeland en de andere provincies.

Netwerktaken

De netwerktaken zijn breder. Een deel daarvan is concreet vastgelegd in de Wsob, zoals zorgdragen voor een provinciaal collectiebeleid en het aanleveren van monitoringgegevens. Het vrije deel wordt ingevuld op basis van behoefte, ontwikkelingen, beschikbare expertise en uren. Zo treedt de POI op als provinciaal coördinator van de landelijke programma’s Boekstart, Voorleesexpress, dBos, Bibliotheek en Basisvaardigheden en Digitale inclusie; de POI ondersteunt en adviseert de bibliotheken op deze terreinen.

De POI is voor de Zeeuwse bibliotheken een belangrijke verbinder tussen landelijk en lokaal beleid. De POI sluit hiertoe aan bij landelijke overleggen met betrekking tot alle beleidsterreinen en neemt actief deel aan landelijke werkgroepen die georganiseerd worden vanuit de KB en SPN.

Gezichten van de POI-adviseurs

Ricardo Maas, Consulent Basisvaardigheden

Ricardo is het aanspreekpunt voor Digivaardigheden.

Heb je vragen over het Informatiepunt Digitale Overheid, Digitale inclusie, Digitaal burgerschap, Digicursussen, workshops en trainingen, de Belastingdienst, Maakplaatsen of Mediawijsheid?

Mail Ricardo

Bel 0118-654406

Suzan Car, Domeinspecialist Jeugd

Suzan ondersteunt haar collega’s Educatie in de uitvoering van landelijke ontwikkelingen en trends richting de Zeeuwse Bibliotheken. Veel van deze werkzaamheden vallen onder het PO, de doelgroep 4 t/m 12 jaar, zoals bijvoorbeeld de Nationale Voorleeswedstrijd. Ook voor deskundigheidsbevordering kun je bij Suzan terecht.

Mail Suzan

Bel 0118-654161

Felice Portier, Consulent Basisvaardigheden en Educatie

Felice is het aanspreekpunt voor de Bibliotheek en Basisvaardigheden, BoekStart, de VoorleesExpress, Gezinsaanpak en de Maatschappelijk-Educatieve Bibliotheek.

Wil je meer weten over ontwikkelingen binnen deze domeinen, subsidietrajecten, heb je behoefte aan deskundigheidsbevordering, ondersteuning bij de ontwikkeling van nieuwe projecten en samenwerkingen of de implementatie van nieuwe programmalijnen?

Mail Felice

Bel 06-39770310

Agnes Crans, Consulent Educatie VO, MBO, HBO

Agnes is het aanspreekpunt voor alle vragen over het onderwijs voor de doelgroep 12 jaar en ouder, dus voortgezet onderwijs, mbo en hbo.

Heb je vragen over subsidie-mogelijkheden, samenwerkingen, leesbevordering, deskundigheidsbevordering of landelijke ontwikkelingen?

Mail Agnes

Bel 06-43148869

Ron Lubbersen, Coördinator Educatie & Talentontwikkeling

Ron is voor Bibliotheken het aanspreekpunt voor vragen over de ontwikkeling van culturele activiteiten en je kunt bij hem terecht voor adviezen over de organisatie van een ontmoeting of debat.

Ook voor algemene vragen is hij bereikbaar.

Mail Ron

Bel 06-21564204

Marina Polderman, Strategisch Adviseur

Marina is het aanspreekpunt voor de directies van de Bibliotheken. Ook verzorgt zij de contacten met andere POI’s.

Mail Marina

Bel 06-55423557

Onderwijsbibliotheekdienst (OBD)

Zeeuwse scholen en kinderopvanginstellingen kunnen bij de OBD terecht voor het lenen van diverse lees- en themacollecties als aanvulling op het eigen boekenbezit. De medewerkers beantwoorden je vragen over de inhoud, het bestellen via de productencatalogus en de levering van de collecties.

Meer info

Contact

Het OBD-team bestaat uit:
Erna Besuijen, Anneke Dingemanse, Frans Goud, Hannie Louwerse en Juul Timmerman.

OBD

Vragen over de inhoud, het bestellen via de productencatalogus en de levering van de collecties:

Mail

Bel 0118-654310

Algemeen

Advies over de schoolbibliotheek, de opbouw van de collectie, het bibliotheeksysteem V@school en de import van leerling gegevens:

Mail

Bel 0118-654375