Manifest laaggeletterdheid

In het manifest ‘Samen voor een geletterd Zeeland’ schetsen de Zeeuwse Bibliotheken een beeld van de manier waarop zij invulling geven aan hun brede maatschappelijke en educatieve functie in de (lokale) samenleving.

Laaggeletterheid

Het voorkomen en bestrijden van laaggeletterdheid is van belang voor iedereen in Nederland. Een onderwerp dat hoog op de agenda staat van ministeries, provinciale en lokale overheden.
De Zeeuwse Bibliotheken spelen een rol als kennispartner en kenniscentrum op het gebied van bestrijding van laaggeletterdheid. Ook de sterke betrokkenheid bij leesbevordering op scholen draagt hieraan bij.

Activiteiten

Als partner in het Taalnetwerk vinden de Bibliotheken het belangrijk dat mensen hun basisvaardigheden verder kunnen ontwikkelen op het gebied van de digitale overheid, maar ook op het gebied van rekenen, het zoeken van werk en op financieel terrein. Dit doen zij onder andere door verschillende activiteiten en programma’s aan te bieden. Hiermee worden alle leeftijdsgroepen bediend.

De dienstverlening loopt uiteen van leesbevorderingsprogramma’s (o.a. BoekStart, Voorleesexpress) tot trainingen zoals Klik&Tik en Digisterker. Werkzoekenden kunnen terecht tijdens bijeenkomsten. Jaarlijks zijn er honderden deelnemers aan trainingen, activiteiten en Taalcafés in de Bibliotheken in Zeeland.