Participatienetwerk Zeeland

Welkom bij het Participatienetwerk Zeeland, waar we als doel hebben het stimuleren en ondersteunen van overheidsparticipatie en maatschappelijke initiatieven.

Inwoners weten heel goed wat er speelt en leeft in hun eigen leefomgeving, wat er nodig is en waar je je als inwoners voor wilt inzetten. Maar participatie betekent ook anders werken voor organisaties, op een andere manier met elkaar omgaan. Hoe geven we dit samen vorm? Samen met jullie zoekt het Participatienetwerk Zeeland naar antwoorden.

Het team

Het Participatienetwerk Zeeland heeft een initiatiefgroep die bestaat uit :

  • Ankie Feldbrugge 
  • José van den Boomgaard (ZB) 
  • Mariët Kaptein (Gemeente Vlissingen) 
  • Rohan de Geus (Provincie Zeeland) 
  • Zoë Pakataridis (ZB)

Wij bundelen onze krachten om het Zeeuwse netwerk uit te bouwen, waarin kennis en uitwisseling centraal staat. Geïnteresseerden uit het netwerk kunnen altijd aansluiten. Hetzij om structureel een bijdrage te leveren binnen de initiatiefgroep, hetzij rond een bepaald thema.

Onze aanpak

Het Participatienetwerk Zeeland stimuleert en ondersteunt overheidsparticipatie en maatschappelijke initiatieven door:

  • Het vormen en doorontwikkelen van een netwerk van professionals binnen overheden en maatschappelijke organisaties, die burger- en overheidsparticipatie/ maatschappelijke initiatieven als werkterrein hebben. 
  • Samenwerken aan de leefomgeving van morgen. 
  • Overheid en inwoners leren van elkaar door middel van onderlinge uitwisseling van ervaringen, expertise en instrumenten. 
  • Inzet van externe deskundigen en uitwisseling van ervaring tussen maatschappelijke initiatieven en professionals

Samenwerkingspartners

Heb je interesse om te verkennen waar jij en het Participatienetwerk Zeeland elkaar in kunnen versterken? Neem dan contact met ons op, dan onderzoeken we de mogelijkheden!