Samenleving

digitale bronnen

Onderwijs, welzijn, gezondheid en arbeid

Raadpleeg databanken op het gebied van onderwijs, welzijn, gezondheid en arbeid. Naast Theorie.nl en KiesBeter.nl krijg je toegang tot:

ZB| Planbureau databank
Een databank gevuld met cijfers (statistieken) met betrekking tot Zeeland op verschillende thema’s, zoals bijv. demografie, onderwijs, gezondheid en zorg, cultuur en vrije tijd, economie, jeugd, veiligheid, woningmarkt, moblilteit. 
Zelf cijfers opzoeken, gegevens visualiseren door tabellen te maken, maar ook verschillende soorten grafieken of een kaart maken, het is allemaal mogelijk. Alle tabellen en grafieken /kaarten kunnen worden gedownload of gedeeld.