Digitale bronnen A-Z

In de ZB kun je vele digitale bronnen gratis gebruiken. Ook als je geen lid bent. En bijna allemaal zijn ze ook thuis te bekijken. Sommige databanken zijn exclusief voor leden overal te raadplegen.

Navigeer snel naar:

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

A

Actueel Hoogtebestand Nederland

Het Actueel Hoogtebestand Nederland (AHN) is de digitale hoogtekaart voor heel Nederland. Het bevat gedetailleerde en precieze hoogtegegevens met gemiddeld acht hoogtemetingen per vierkante meter.

Naar het Actueel Hoogtebestand

AfricaBib

Database van het Afrika-Studiecentrum in Leiden, met literatuur uit alle landen van Afrika, waar mogelijk met links naar de full text.
Sinds april 2013 is hierin opgenomen de Quarterly Index of African Periodical Literature (QIoAPL); deze database met beschrijvingen van artikelen uit wetenschappelijke tijdschriften.

Naar AfricaBib

Algemeen Letterkundig Lexicon

In het Algemeen Letterkundig Lexicon (ALL) vind je de betekenis, oorsprong en verklaring van meer dan 4000 termen. Waar nodig zijn de lemma’s voorzien van voorbeeldfragmenten, verwijzingen naar secundaire literatuur, visuele illustraties, klankfragmenten en/of hyperlinks naar de Digitale bibliotheek voor de Nederlandse letteren (DBNL). De lemma’s hebben inhoudelijk betrekking op: literaire stromingen, periodes en genres; klassieke retorica en metriek; hedendaagse literatuurtheorie, populaire vormen van literatuur, editietechniek en boekwetenschap.

Naar het Lexicon

Algemene Nederlandse Spraakkunst

Elektronische versie van de tweede, herziene editie uit 1997: de Algemene Nederlandse Spraakkunst, een toelichting op het gebruik van de de Nederlandse grammatica 1997

Naar de Algemene Nederlandse Spraakkunst

American Doctoral Dissertations

Databank met meer dan 150.000 vrij toegankelijke Amerikaanse proefschriften. Vanaf 1902 tot heden.

Naar de American Doctoral Dissertations

American National Biography

American National Biography biedt toegang tot 19.000 biografische beschrijvingen van historische Amerikaanse personen.

Raadplegen in de Bibliotheek

Annual resports

Jaarverslagen van ondernemingen wereldwijd. Selecteren op verschillende criteria mogelijk: bedrijfstak, bedrijfssector, alfabetisch, beursgenoteerd.

Naar Annual reports

Archieven.nl

Archieven.nl biedt toegang tot materiaal van tal van Nederlandse archieven. Meer dan 54.000 archieven en collecties met ruim 183 miljoen beschrijvingen van archiefstukken. Daarnaast ook zoeken op afbeeldingen, personen, locaties en in ruim 2 miljoen krantenpagina’s.

Naar Archieven.nl

Art Discovery Group Catalogue

Met één zoekactie toegang tot de catalogi van belangrijke kunstbibliotheken in o.a. Duitsland, Engeland, Frankrijk, Verenigde Staten en Nederland. Voortzetting van de Virtueller Kunst Katalog (VKK).

Naar de Art Discovery Group Catalogue

Arxiv

Informatiebron met wetenschappelijke artikelen in de vakgebieden natuurkunde, sterrenkunde, wiskunde, computerwetenschappen, kwantitatieve biologie en statistiek.

Naar Arxiv

Atria, Kennisinstituut voor Emancipatie en Vrouwengeschiedenis

Atria heeft naast een bibliotheek een uitgebreid archief met onder andere materiaal van verschillende vrouwenorganisaties, archieven van belangrijke vrouwen, dagboeken en beeldmateriaal van vrouwen van vroeger en nu.

Naar Atria


B

BASE: Bielefeld Academic Search Engine

De zoekmachine van de universiteitsbibliotheek van Bielefeld is een van de belangrijkste in het toegankelijk maken van openbare wetenschappelijke informatiebronnen op basis van geindexeerde metadata. Dit zoeksysteem wordt regelmatig geactualiseerd en voorziet in de meer dan 50 miljoen documenten afkomstig uit 2700 bronnen.

Naar BASE

Beeldbank Zeeland

De Beeldbank Zeeland is het digitale beeldarchief van ZB met 200.000 foto’s, prentbriefkaarten, affiches, tekeningen en prenten in relatie tot de provincie Zeeland.

Toelichting op de Beeldbank Zeeland

Naar de Beeldbank Zeeland

BelgicaPress

Deze collectie van meer dan 4 miljoen Belgische krantenpagina’s uit de periode 1831-1950 is volledig doorzoekbaar. Online kun je de rechtenvrije pagina’s inzien, uit de periode 1831-1918. De periode 1919-1950 is alleen te raadplegen in de Koninklijke Bibliotheek in Brussel i.v.m. auteursrechtelijke beperkingen

Naar BelgicaPress

Bereslim

Bereslim.nl is een initiatief van Stichting Edict (Educatie door informatie- en communicatietechnologie), een ideële organisatie die het gebruik van ICT in het onderwijs wil stimuleren. Bereslim is dé aanbieder van pedagogisch verantwoorde computerspellen voor peuters en kleuters. Tot het aanbod behoren digitale prentenboeken, leerzame taalspellen en spellen die een goede taakaanpak stimuleren.

Naar Bereslim.nl

Bibliografie van de Literaire Tijdschriften in Vlaanderen en Nederland (BLTVN)

Een uniek historisch overzicht van de inhoud van de belangrijkste literaire tijdschriften in Vlaanderen en Nederland. Gedichten, proza, essays, recensies, interviews, kunst en toneelteksten zijn te vinden met behulp van eenvoudige of uitgebreide zoekacties.

Naar de BLTVN

Bibliografie Nederlandse Taal- en Literatuurwetenschap

De BNTL bevat Nederlandse, Vlaamse en buitenlandse titels van publicaties over Nederlandse taal- en letterkunde uit de periode 1940 tot heden (dus geen primaire literatuur), waar mogelijk met een link naar de digitale volledige teksten.

Naar de BNTL

Bibliografie van de Friese taal

De Bibliografie van de Friese BFTL bevat titels over de Friese en taal- en letterkunde vanaf 1940 tot nu (dus geen primaire literatuur).

Naar de BFTL

Bibliografie van die Afrikaanse Taalkunde (DBAT)

De bibliografie van de Afrikaanse taalkunde bevat beschrijvingen van publicaties over de taal Afrikaans die aan het Nederlands is verwant.

Naar de DBAT

Bibliografie van de Afrikaanse literatuur (DBAL)

De digitale bibliografie van de Afrikaanse literatuur bevat beschrijvingen van publicaties over de Afrikaanse letterkunde.

Naar DBAL

Bibliopolis

Geschiedenis van het gedrukte boek in Nederland.

Naar Bibliopolis

Bibliotheek Zuid-Afrikahuis

De bibliotheek van het Zuid-Afrikahuis omvat een unieke, geheel op Zuid-Afrika gerichte wetenschappelijke collectie, en de grootste afdeling Zuid-Afrikaanse literatuur in Europa. Het grootste deel van de collectie is Afrikaans-, Nederlands- of Engelstalig. Het zwaartepunt van de collectie ligt op de gebieden van oude en moderne Zuid-Afrikaanse taal- en letterkunde, geschiedenis, kunst, politiek, theologie en gedragswetenschappen.

Naar Bibliotheek Zuid-Afrikahuis

BK Books

Open access boeken op het gebied van architectuur en de bouwomgeving geschreven en geredigeerd door medewerkers van TU Delft.

Naar BK Books

Bouwbesluit 2012

Het bouwbesluit bevat regels van de Nederlandse overheid m.b.t. bouwvoorschriften, met name in relatie tot gezondheid, veiligheid, bruikbaarheid, energie-efficiency en omgeving. Bestaande bouwvoorschriften geïntegreerd in nieuwe wetgeving: het Bouwbesluit 2012.

Naar het Bouwbesluit


C

Catalogus Zeeuwse Bibliotheken

Beschrijvingen van de collectie van alle openbare Bibliotheken in Zeeland

Naar de Catalogus Zeeuwse Bibliotheken

Statline - Centraal Bureau voor Statistiek

Statline is de databank van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Alle cijfers die gepubliceerd worden, worden opgenomen in deze databank en zijn gratis beschikbaar.

Ga naar Statline

Centraal bureau voor de Statistiek: historische collectie

Het Centraal Bureau voor de Statistiek is bezig zijn historische publicaties op deze site beschikbaar te maken. Een aantal statistische publicaties uit de 19e en 20e eeuw zijn digitaal doorzoekbaar. De site wordt regelmatig geactualiseerd. De publicaties die vanaf 2000 zijn verschenen zijn te vinden op de gewone CBS website.

Naar de Historische collectie van CBS publicaties

ChemSpider

ChemSpider is een database met beschrijvingen van de chemische structuren van stoffen. Informatie over 67 miljoen structuren en de eigenschappen van stoffen.

Naar ChemSpider

CIA World Factbook

The World Factbook geeft informatie over de geschiedenis, bevolking, regering, economie, energie, geografie, communicatie, transport, defensie, en transnationale issues voor 267 landen. Andere informatie aanwezig: kaarten van de wereldregio’s, vlaggen, een politieke kaart van de wereld, kaart met informatie over oceanen en tijdzones.

Naar The World Factbook


D

DART-Europe E-theses Portal

Europese website met vrij toegankelijke digitale proefschriften met medewerking van Europese wetenschappelijke bibliotheken aangesloten bij LIBER (Ligue des Bibliothèques Européennes de Recherche).

Naar DART

Databank HZ Kenniscentrum Zeeuwse samenleving

Een databank gevuld met cijfers (statistieken) met betrekking tot Zeeland op verschillende thema’s, zoals bijv. demografie, onderwijs, gezondheid en zorg, cultuur en vrije tijd, economie, jeugd, veiligheid, woningmarkt, mobililteit. Deze cijfers komen uit eigen onderzoek, maar ook van andere organisaties, zoals gemeenten, GGD Zeeland, en het Centraal bureau voor de statistiek (CBS). Zelf cijfers opzoeken, gegevens visualiseren door tabellen te maken, maar ook verschillende soorten grafieken of een kaart maken, het is allemaal mogelijk. Alle tabellen en grafieken /kaarten kunnen worden gedownload of gedeeld.

Naar databank HZ

Delpher

Delpher is een website ontwikkeld en beheerd door de Koninklijke Bibliotheek met ruim 90 miljoen gedigitaliseerde historische Nederlandse kranten, boeken, tijdschriften en radiobulletins uit bibliotheken, musea en andere erfgoedinstellingen.

Naar Delpher

Digibron

Digibron is een digitaal kenniscentrum van de gereformeerde gezindte, met onder andere vele jaargangen aan gedigitaliseerd archief: Reformatorisch Dagblad, De Banier, De Saambinder, Gereformeerd Weekblad, DRS, Criterium, Brochures (TUA), Kerkrecht.nl, Brochures (SGP). In Digibron zijn alle kranten van 1971-2010 opgenomen. In de periode 1995-1998 ontbreken nog enkele kranten, deze worden later toegevoegd. De redactionele content is vrijwel volledig opgenomen. Bij sommige artikelen is het nog niet mogelijk om de originele opmaak in PDF weer te geven.

Naar Digibron

Digital Public Library of America

De Digital Public Library of America biedt een scala aan vrij toegankelijke bronnen op het gebied van onderwijs en scholing en wetenschappelijk onderzoek op basis van Open Access.

Naar de DPLA

DOAJ, Directory of Open Access Journals

De Directory of Open Access Journals geeft een overzicht van peer reviewed digitale tijdschriften gepubliceerd in Open Access. Er zijn verschillende zoekmogelijkheden. Ongeveer de helft van de tijdschriften is ook op artikelniveau doorzoekbaar.

Naar het DOAJ


E

E-Books

Via de online Bibliotheek heb je toegang tot zo'n 20.000 e-books. Leen tot 10 e-books tegelijk. Lees op je smartphone, e-reader, pc of laptop. E-books blijven 3 weken op je boekenplank staan. Ben je al lid van ZB? Dan hoef je je alleen even te registreren om e-books te lenen.

Toelichting bij de e-books

Naar de e-books

Early Dutch Books Online

Deze databank geeft toegang tot bijna 10.000 gedigitaliseerde titels uit de periode 1780-1800. Tot de gratis te downloaden boeken behoren onder meer populaire uitgaven zoals griezelromans, toneelstukken, liedbundels, erotische romans en literaire hoogtepunten als de briefroman Sara Burgerhart van Betje Wolff en Aagje Deken. De website is tot stand gekomen door een samenwerking tussen de KB en de bibliotheken van de Universiteit van Amsterdam en de Universiteit Leiden.
.
Deze website is nu onderdeel van Delpher.

Naar de EDBO

Early English Books Online

Bevat ca. 25.000 teksten (boeken, pamfletten) etc. afkomstig uit Engeland en betreft de periode 1473-1700 met werken van Shakespeare, Thomas More, Chaucer etc. gericht op degenen die geïnteresseerd zijn in oude Engelse literatuur

Naar de EEBO

Encyclopaedia Britannica Online

Een van de oudst bestaande informatiebronnen met korte en lange overzichtsartikelen voor bijna alle disciplines. Bevat ook historische tijdlijnen, multimedia, geselecteerde tijdschriftartikelen, woordenboek en een thesaurus.

Raadplegen in de ZB

Leden van ZB kunnen overal inloggen met bibliotheekpas

Encyclopedie van Zeeland

In de periode 1982 - 1984 gaf het Koninklijk Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen de Encyclopedie van Zeeland uit. Deze drie delen vormen de basis van deze wiki, die is opgezet, herzien en uitgebreid door ZB Bibliotheek van Zeeland (ZB). Alle beschreven onderwerpen zijn zogenaamde lemma's geworden in encyclopedievanzeeland.nl. Er zijn ook tal van nieuwe onderwerpen toegevoegd op het gebied van landbouw, volkskunde, muziek, sport, economie en bedrijven.

Encyclopedie van zeeland

Etymologiebank.nl

De Etymologiebank maakt het mogelijk om de herkomst van Nederlandse woorden op te zoeken. Alle belangrijke etymologische publicaties zoals woordenboeken worden in het Nederlands op woordniveau aangeboden in chronologische volgorde: van de recentste publicaties tot de oudste. Zo kunnen geïnteresseerde taalliefhebbers de herkomst van Nederlandse woorden opzoeken op de website.

Naar de Etymologiebank

Europeana

Europeana biedt toegang tot de digitale bronnen van musea, bibliotheken, archieven en beeld- & geluidcollecties in Europa.

Naar Europeana


F

Farmacotherapeutisch Kompas

Het Farmacotherapeutisch Kompas van het Zorginstituut Nederland biedt informatie over in Nederland verkrijgbare geneesmiddelen. Alle geneesmiddelen zijn voorzien van duidelijke voorschrijf- en toepassingadviezen. De website is primair bestemd voor artsen en apothekers en degenen die voor deze beroepen worden opgeleid. Op de website vind je op verschillende manieren informatie. Je kunt gericht zoeken op stof- of merknamen van geneesmiddelen of op indicaties/diagnoses. Je kunt zoeken in specifieke geneesmiddelenteksten of in achtergrondinformatie.

Naar het Farmacotherapeutisch Kompas


G

Geheugen.delpher.nl

Geheugen.delpher.nl is een beeldbank met schilderijen, tekeningen, foto’s, beeldhouwwerken, keramiek, postzegels, affiches en krantenknipsels uit meer dan honderd Nederlandse musea, archieven en bibliotheken. In geheugen.delpher.nl kun je rustig ronddwalen, maar je kunt ook gericht zoeken naar beeldmateriaal over specifieke onderwerpen. Voorheen heette deze databank: Geheugen van Nederland.

Naar geheugen.delpher.nl

Google Dataset Search

Google Dataset Search is een zoekmachine van Google die je helpt online gegevens te vinden die vrij beschikbaar zijn voor gebruik.

Naar Google Dataset Search

Google Nieuws

Google Nieuws voor Nederland verzamelt de “koppen” en nieuws uit diverse bronnen. Je kunt je persoonlijke Google account gebruiken om de selectie van nieuws te personaliseren.

Naar Google Nieuws

Greenfile

Een vrij toegankelijke database met literatuur en bronnen op het gebied van duurzaamheid en ecologie. Nadruk ligt vooral op gevolgen van menselijk gedrag op de natuurlijke omgeving en maatregelen om negatieve gevolgen tegen te gaan. Bestemd voor alle doelgroepen. Meer dan 800.000 titelbeschrijvingen waarvan 13.000 de tekst volledig beschikbaar is.

Naar Greenfile

Groenekennis

Groenekennis bevat artikelen uit vaktijdschriften, rapporten, video’s, presentaties, posters en websites op het gebied van landbouw, visserij, groene ruimte en voeding. Groenekennis bevat ongeveer 500.000 bronnen.

Naar Groenekennis


H

HBO Kennisbank

Ieder jaar produceren studenten, docenten en lectoren van de hogescholen in Nederland duizenden scripties, onderzoeken, afstudeerverslagen, papers en artikelen. HBO Kennisbank biedt toegang tot onderzoekspublicaties en afstudeerproducten van deelnemende hogescholen en maakt deze beschikbaar voor hergebruik. Hiermee vergemakkelijkt de HBO Kennisbank de uitwisseling tussen onderzoek, onderwijs, bedrijfs- en beroepsleven en maatschappij.

Naar HBO Kennisbank


J

Jeugdcatalogus Zeeuwse Bibliotheken

Jeugdcatalogus biedt toegang tot lees- en informatieboeken voor thuis en op school tot 18 jaar.

Naar de Jeugdcatalogus

Jeugdbibliotheek

Verzamelpunt voor alles wat te maken heeft met kinderboeken en jeugdboeken voor alle leeftijden. Met onder andere leestips, informatie over schrijvers en uittreksels.

Naar Jeugdbibliotheek.nl

Jeugdbibliotheek: lezen voor de Lijst van 12-15 jaar

Wil je een boekenlijst samenstellen voor school? Lezen voor de lijst helpt je een boek te kiezen dat bij je past. Alle boeken zijn ingedeeld op leesniveau voor de groep van 12-15 jaar.

Toegankelijk in alle Zeeuwse Bibliotheken

Jeugdbibliotheek: lezen voor de Lijst van 15-18 jaar

Wil je een boekenlijst samenstellen voor school? Lezen voor de lijst helpt je een boek te kiezen dat bij je past. Alle boeken zijn ingedeeld op leesniveau voor de groep van 15-18 jaar.

Toegankelijk in alle Zeeuwse Bibliotheken

Junior Einstein

Junior Einstein biedt een aantrekkelijke en complete online oefenomgeving, die perfect aansluit bij het onderwijs op de basisschool. Kinderen kunnen alle vakken zelfstandig oefenen op hun eigen niveau. Tevens zijn er leer- en oefenboeken voor cito, eindtoetsen, begrijpend lezen en werkwoordspelling samengesteld door professionals uit het onderwijs.

Toegankelijk in alle Zeeuwse Bibliotheken

Leden kunnen overal inloggen met hun Bibliotheekpas


K

Krantenbank Zeeland

Krantenbank Zeeland bevat een verzameling Zeeuwse kranten die is samengesteld door ZB in samenwerking met de gemeentearchieven van Goes, Schouwen-Duiveland, Tholen, Noord-Beveland, Vlissingen en Sluis. De krantenselectie omvat alleen regionale kranten. Krantenbank Zeeland wordt regelmatig uitgebreid.

Meer informatie

Naar de Krantenbank Zeeland


L

LiteRom

De meest complete verzameling recensies en artikelen over Nederlandstalige literatuur, verschenen in Nederlandse en Vlaamse dag- en weekbladen sinds 1900. Het gaat hierbij om een breed scala van bladen, van Margriet tot Vrij Nederland en van De Nederlandsche Spectator tot De Telegraaf.

Toegankelijk in de Zeeuwse Bibliotheken

Leden kunnen overal inloggen met hun Bibliotheekpas

Luisterboeken

Van romans tot talencursussen, van thrillers tot kinderboeken. Met de LuisterBieb geniet je gratis van de beste luisterboeken op je smartphone of je tablet, waar en wanneer jij dat wilt.

Meer informatie

Naar de Luisterbieb


M

MSD Manual

Informatiebron op medisch gebied. De Nederlandse versie wordt niet meer geactualiseerd, wel beschikbaar in het Engels, Duits, Frans, Spaans, Chinees, Russisch etc.

Naar MSD Manual

Muziekweb

Catalogus van de volledige collectie klassieke en populaire cd's en lp's van de Centrale Discotheek in Rotterdam. je kunt hier een groot aantal muziekalbums gratis digitaal lenen.

Leden kunnen overal inloggen met hun Bibliotheekpas

Muziekwebluister

Luister online naar 400.000 albums. Muziekwebluister is een aparte, online dienst van de Centrale Discotheek Rotterdam. Met Muziekwebluister komen meer dan 4,5 miljoen tracks beschikbaar. Op deze wijze blijft muziek een zichtbare (en hoorbare) plaats in de Bibliotheken in Nederland houden.

Met Muziekwebluister wordt naast het kunnen beluisteren van de complete collectie van de CDR, een schat aan informatie geboden over albums, artiesten en genres. Ook zijn er de nieuwste releases te vinden en nieuwe muziekstijlen te ontdekken.

Toegankelijk in de Zeeuwse Bibliotheken


N

Narcis (niet meer beschikbaar)

National Academic Research and Collaborations Information System was de nationale portal voor wetenschappelijke informatie waaronder (open access) publicaties afkomstig uit de Nederlandse repositories, datasets van een aantal data-archieven. 

Portal of Research Output from the Netherlands
Onderzoeksinformatie van Nederlandse instellingen vind je via de ‘Portal of Research Output from the Netherlands’. Deze portal is door de UKB en SURF geïnitieerd als opvolger van NARCIS.

Naar de Portal

New York Times

De databank van de New York Times bevat de volledige inhoud van de krant vanaf de eerste uitgave in 1851 met facsimile beelden in pdf ( Acrobat Reader is vereist). Doorzoekbaar met gewone zoektermen, auteur, titel artikel en eerste paragraaf.

Toegankelijk in ZB

Leden van ZB kunnen thuis inloggen


O

OATD, Open Access Theses and Dissertations

OATD.org ontsluit vrij toegankelijke proefschriften en doctoraalscripties, afkomstig van meer dan 800 universiteiten, colleges en onderzoeksinstituten wereldwijd.

Naar OATD

Onzekinderboeken.org

Zevenduizend (oude) prentenboeken en kinderboeken uit het Nederlandse taalgebied. Bij elkaar op één website. Te bekijken voor iedereen. Dat is het resultaat van het project Landelijke Website Oude Kinderboeken.

Naar Onze Kinderboeken.org

Portal of Research Output from the Netherlands

Het Portaal voor Nederlandse Onderzoeksresultaten is ontwikkeld als onderdeel van een samenwerking tussen UKB, SURF and OpenAIRE. Dit portaal presenteert Nederlandse onderzoeksresultaten en onderzoeksprojecten als een sub-sectie die zijn gevonden in de OpenAIRE Graph. Deze Research Graph wordt actief gevoed door Nederlandse institutionele repositories, data- en software-repositories, en onderzoeksinformatiesystemen (CRISen) die voldoen aan de OpenAIRE metadata richtlijnen. Daarnaast bevat dit portaal ook onderzoeksresultaten en onderzoeksprojecten uit andere bronnen die een affiliatie hebben met een of meer Nederlandse onderzoeksuitvoeringsorganisaties en onderzoeksfinanciers gevonden in de OpenAIRE Graph.

Naar de Portal

Overheid.nl

Alle informatie van de Nederlandse overheid op internet. O.a. wet- en (lokale)regelgeving, officiële bekendmakingen, tuchtrecht, adressen van overheidsorganisaties.

Naar Overheid.nl

Oxford Art Online

Oxford Art Online is een door Oxford University Press uitgegeven kunsthistorische database. Via Oxford Art Online kunnen vier naslagwerken inclusief het daarin opgenomen beeldmateriaal doorzocht worden: Grove Art Online, The Oxford Companion to Western Art, Encyclopedia of Aesthetics en The Concise Oxford Dictionary of Art Terms. Samen geven de naslagwerken toegang tot 23.000 onderwerpen, 21.000 biografieën, 500.000 bibliografische citaties, 40.000 links naar afbeelddingen en 5.000 afbeeldingen uit Grove Art Online. Verder bevat Oxford Art Online een zestal tijdsbalken waarin de ontwikkeling van de kunsten toegelicht wordt.

Toegankelijk in ZB

Oxford Dictionary of National Biography

Oxford Dictionary of National Biography bevat biografische informatie over personen die een belangrijke bijdrage hebben geleverd aan de Britse maatschappij. Naast de beschrijving van leven en werk van een persoon bevat bevatten de lemma's van de Oxford DNB meer dan 10.000 portretten. De Oxford DNB heeft verschillende zoekopties, waaronder een apart zoekformulier voor afbeeldingen (= Image search).

Toegankelijk in ZB

Leden van ZB kunnen thuis inloggen

Oxford Music Online

Oxford Music Online is een belangrijke toegangspoort voor naslagwerken op het gebied van de muziekwetenschap. Het bestand biedt onder meer 50.000 artikelen over alle aspecten van muziek van de oudheid tot heden, biografieën, overzichten van werken, muziekfragmenten, en duizenden links naar muziek-sites en geluidsarchieven.

Toegankelijk in ZB

Leden van ZB kunnen thuis inloggen

Oxford Reference Online Premium

De Oxford Reference Online Premium bevat 2 miljoen ingangen van naslagwerken zoals taalwoordenboeken, algemene en vakgerichte encyclopedische naslagwerken op allerlei wetenschapsgebieden. Die gebieden zijn bijvoorbeeld geneeskunde, natuurwetenschappen, techniek, filosofie, sociale wetenschappen, geschiedenis en politiek, kunst en cultuur. Een interessante aanvulling is de mogelijkheid om via tijdlijnen te zoeken. De tijdlijnen brengen de geschiedenis en/of ontwikkeling van een onderwerp in beeld. Er zijn tijdlijnen op het gebied van architectuur, geneeskunde, geschiedenis, politiek, kunst en cultuur.

Toegankelijk in ZB

Leden van ZB kunnen thuis inloggen


P

Philpapers

Philpapers is het grootste open access archief over filosofie. Hier vind je essays, papers en hoofdstukken over verschillende filosofische stromingen en onderwerpen. Let op: enkel in het Engels beschikbaar.

Bezoek Philpapers

Pressreader

Meer dan 7.000 internationale titels van kranten en tijdschriften van over de hele wereld opgenomen in één applicatie direct leverbaar op moment van uitgave. Met een archief tot 90 dagen terug. Met de Pressreader app heb je op je eigen smartphone of tablet (IOS en Android) toegang tot de databank in de Bibliotheek.

Meer over Pressreader

PubMed

PubMed biedt gratis toegang tot de MEDLINE-database, Deze bevat gegevens van meer dan 28 miljoen artikelen uit biomedische tijdschriften. en een groot aantal andere moleculair-biologische en genetische databases. Loopt vanaf 1950.

Naar PubMed


R

Rechtspraak.nl

Website met uitspraken van en informatie over de Rechtspraak en de Hoge Raad der Nederlanden (vanaf 1999).

Naar Rechtspraak.nl

RePEc: IDEAS

Grootste bibliografische databank op het terrein van de economie met meer dan 500.000 verwijzingen naar working papers, tijdschriftartikelen, software, auteurs en instellingen.

Naar RePEc: IDEAS

RKD-Nederlands Instituut voor Kunstgeschiedenis

Website van het RKD met databases over de Westerse kunst van de late middeleeuwen tot heden, met een focus op de kunst van de Nederlanden.

Naar het RKD-Nederlands Instituut voor Kunstgeschiedenis


S

Science Books Online

E-books zijn gratis toegankelijk op verschillende natuurwetenschappelijke vakgebieden: informatica, geneeskunde, wiskunde, natuurkunde, technische vakken, astronomie, chemie, aardwetenschappen.

Naar Science Books Online

ScienceDirect

Verschaft gratis toegang tot ruim 600 wetenschappelijke tijdschriften op basis van Open Access op een groot aantal vakgebieden.

Naar Science Direct

SpringerOpen

SpringerOpen biedt vrije toegang tot 200 wetenschappelijke tijdschriften en 600 boeken op basis van Open Access. Vakgebieden: technische studies, geneeskunde, geestes- en sociale wetenschappen.

Naar SpringerOpen

Staten-Generaal Digitaal

Bevat parlementaire documenten uit de periode 1814 tot 1995

Naar Staten-Generaal


T

The Readingcorner

The Readingcorner is voor kinderen van 0-10 jaar en draagt door middel van voorleesfilmpjes bij aan de taalontwikkeling en woordenschat van kinderen. The Readingcorner werkt met thema's. Zo zijn de voorleesfilmpjes ook goed in te zetten in het onderwijs op de basisschool en thuis natuurlijk.

Leden kunnen overal inloggen met hun Bibliotheekpas

Toegankelijk in alle Zeeuwse Bibliotheken

Theorie-examen rijbewijs

In de Bibliotheek en thuis kan geoefend worden met digitale proefexamens voor het rijexamen bromfiets, motor en auto.

Toegankelijk in alle Zeeuwse Bibliotheken

Leden kunnen overal inloggen met hun Bibiliotheekpas

Tijdschriftenbank Zeeland

Tijdschriftenbank Zeeland bevat 35 volledig gedigitaliseerde tijdschriften. Ze zijn verschenen tussen 1769 en heden. Het zijn Zeeuwse tijdschriften met algemene onderwerpen maar ook cultuur, letterkunde, religie, wetenschap, politiek en economie. Er zijn bladen voor het algemeen publiek, zoals Zeeuws Tijdschrift of Scheldestromen, en er zijn vaktijdschriften, zoals Steltkluut en Sterna.

Naar Tijdschriftenbank Zeeland

Topotijdreis: 200 jaar topografie

Deze website biedt toegang tot gedigitaliseerde geografische historische kaarten van Nederland in de afgelopen 200 jaar. Oorspronkelijk van de Topografische Dienst van de Nederlandse overheid. Sinds 2004 onderdeel van het Kadaster. De collectie beslaat de periode 1815-heden.

Naar Topotijdreis


U

Uittrekselbank

In de Uittrekselbank vind je samenvattingen en achtergronden van boeken. Uittreksels helpen je om een boek beter te begrijpen. Hoe meer je snapt, hoe leuker lezen wordt! Toegang in alle Zeeuwse Bibliotheken én vanuit huis als je inlogt met je bibliotheekgegevens.

Naar de Uittrekselbank


V


W

Wetten.nl

Nederlandse wet- en regelgeving (onderdeel van overheid.nl)

Naar Wetten.nl

WorldCat

Worldcat is de grootste internationale catalogus met titels van boeken, cd's en video op Internet. Meer dan 50.000 bibliotheken uit meer dan 90 landen werken samen aan één gemeenschappelijke online catalogus. Eind 2018 waren er circa 435 miljoen titelbeschrijvingen in Worldcat te vinden.

Naar WorldCat


Z

ZB Digitaal

ZB beheert veel informatie over Zeeland. Een groot gedeelte van de collectie is gedigitaliseerd. Bronnen over het Zeeuws verleden zijn zo online te gebruiken.

ZB Digitaal

ZB Geluidsbank Zeeland

De geluidscollectie van ZB bevat een paar duizend geluidsopnamen: interviews, dialectopnamen,radiouitzendingen, lezingen en hoorspelen.

Geluidsbank Zeeland

Zeeland Geboekt

Een weblog met informatie over literatuur en schrijvers in Zeeland. Bevat biografische informatie, recensies, dossiers etc. Met medewerking van ZB en PZC.

Naar Zeeland Geboekt

Zee(uw)post

Veel brieven die in de 17de en 18de eeuw werden geschreven en overzee werden gestuurd, kwamen nooit aan. Een groot deel werd buitgemaakt. Dat gebeurde in één van de vier oorlogen tussen Groot-Brittanië en de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden. De brieven belandden uiteindelijk in The National Archives in Londen. Daar zijn ze in 1980 ontdekt door de Nederlandse historicus Braunius.
Een aantal brieven is gefotografeerd, getranscribeerd en vertaald.

Zee(uw)post

Niet gevonden wat je zoekt?

De Koninkijke Bibliotheek (KB) biedt toegang tot nog meer digtale bronnen, catalogi en databanken. Meer over het lidmaatschap van de KB

Of stel je vraag via de website


Navigeer snel naar:

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z