Wetenschap en techniek

Raadpleeg digitale bronnen op het gebied van wetenschap en techniek

Actueel Hoogtebestand Nederland

Het Actueel Hoogtebestand Nederland (AHN) is de digitale hoogtekaart voor heel Nederland. Het bevat gedetailleerde en precieze hoogtegegevens met gemiddeld acht hoogtemetingen per vierkante meter.

Naar het Actueel Hoogtebestand

American Doctoral Dissertations

Databank met meer dan 150.000 vrij toegankelijke Amerikaanse proefschriften. Vanaf 1902 tot heden.

Naar de American Doctoral Dissertations

Arxiv

Informatiebron met wetenschappelijke artikelen in de vakgebieden natuurkunde, sterrenkunde, wiskunde, computerwetenschappen, kwantitatieve biologie en statistiek.

Naar Arxiv

BASE: Bielefeld Academic Search Engine

De zoekmachine van de universiteitsbibliotheek van Bielefeld is een van de belangrijkste in het toegankelijk maken van openbare wetenschappelijke informatiebronnen op basis van geindexeerde metadata. Dit zoeksysteem wordt regelmatig geactualiseerd en voorziet in de meer dan 50 miljoen documenten afkomstig uit 2700 bronnen.

Naar BASE

Bibliotheek Zuid-Afrikahuis

De bibliotheek van het Zuid-Afrikahuis omvat een unieke, geheel op Zuid-Afrika gerichte wetenschappelijke collectie, en de grootste afdeling Zuid-Afrikaanse literatuur in Europa. Het grootste deel van de collectie is Afrikaans-, Nederlands- of Engelstalig. Het zwaartepunt van de collectie ligt op de gebieden van oude en moderne Zuid-Afrikaanse taal- en letterkunde, geschiedenis, kunst, politiek, theologie en gedragswetenschappen.

Naar Bibliotheek Zuid-Afrikahuis

BK Books

Open access boeken op het gebied van architectuur en de bouwomgeving geschreven en geredigeerd door medewerkers van TU Delft.

Naar BK Books

Bouwbesluit 2012

Het bouwbesluit bevat regels van de Nederlandse overheid m.b.t. bouwvoorschriften, met name in relatie tot gezondheid, veiligheid, bruikbaarheid, energie-efficiency en omgeving. Bestaande bouwvoorschriften geïntegreerd in nieuwe wetgeving: het Bouwbesluit 2012.

Naar het Bouwbesluit

ChemSpider

ChemSpider is een database met beschrijvingen van de chemische structuren van stoffen. Informatie over 67 miljoen structuren en de eigenschappen van stoffen.

Naar ChemSpider

CIA World Factbook

The World Factbook geeft informatie over de geschiedenis, bevolking, regering, economie, energie, geografie, communicatie, transport, defensie, en transnationale issues voor 267 landen. Andere informatie aanwezig: kaarten van de wereldregio’s, vlaggen, een politieke kaart van de wereld, kaart met informatie over oceanen en tijdzones.

Naar The World Factbook

DART-Europe E-theses Portal

Europese website met vrij toegankelijke digitale proefschriften met medewerking van Europese wetenschappelijke bibliotheken aangesloten bij LIBER (Ligue des Bibliothèques Européennes de Recherche).

Naar DART

Digital Public Library of America

De Digital Public Library of America biedt een scala aan vrij toegankelijke bronnen op het gebied van onderwijs en scholing en wetenschappelijk onderzoek op basis van Open Access.

Naar de DPLA

DOAJ, Directory of Open Access Journals

De Directory of Open Access Journals geeft een overzicht van peer reviewed digitale tijdschriften gepubliceerd in Open Access. Er zijn verschillende zoekmogelijkheden. Ongeveer de helft van de tijdschriften is ook op artikelniveau doorzoekbaar.

Naar het DOAJ

DocsOnline

De Openbare Bibliotheek heeft uit de collectie van DocsOnline 20 documentaires geselecteerd over actuele onderwerpen. Indien u lid bent van de Bibliotheek dan zijn deze films vrij toegankelijk. In de boekencollecties van de Bibliotheek zijn veel titels over dezelfde onderwerpen te vinden.

Toegankelijk in alle Zeeuwse Bibliotheken

Leden kunnen overal inloggen met hun Bibliotheekpas

E-Books

Via de online Bibliotheek heb je toegang tot zo'n 20.000 e-books. Leen tot 10 e-books tegelijk. Lees op je smartphone, e-reader, pc of laptop. E-books blijven 3 weken op je boekenplank staan. Ben je al lid van ZB? Dan hoef je je alleen even te registreren om e-books te lenen.

Toelichting bij de e-books

Naar de e-books

Encyclopaedia Britannica Online

Een van de oudst bestaande informatiebronnen met korte en lange overzichtsartikelen voor bijna alle disciplines. Bevat ook historische tijdlijnen, multimedia, geselecteerde tijdschriftartikelen, woordenboek en een thesaurus.

Raadplegen in de ZB

Leden van ZB kunnen overal inloggen met bibliotheekpas

Farmacotherapeutisch Kompas

Het Farmacotherapeutisch Kompas van het Zorginstituut Nederland biedt informatie over in Nederland verkrijgbare geneesmiddelen. Alle geneesmiddelen zijn voorzien van duidelijke voorschrijf- en toepassingadviezen. De website is primair bestemd voor artsen en apothekers en degenen die voor deze beroepen worden opgeleid. Op de website vind je op verschillende manieren informatie. Je kunt gericht zoeken op stof- of merknamen van geneesmiddelen of op indicaties/diagnoses. Je kunt zoeken in specifieke geneesmiddelenteksten of in achtergrondinformatie.

Naar het Farmacotherapeutisch Kompas

Google Dataset Search

In september 2018 lanceerde Google een bètaversie van een nieuwe zoekmachine voor datasets: Google Dataset Search.

Naar Google Dataset Search

Greenfile

Een vrij toegankelijke database met literatuur en bronnen op het gebied van duurzaamheid en ecologie. Nadruk ligt vooral op gevolgen van menselijk gedrag op de natuurlijke omgeving en maatregelen om negatieve gevolgen tegen te gaan. Bestemd voor alle doelgroepen. Meer dan 800.000 titelbeschrijvingen waarvan 13.000 de tekst volledig beschikbaar is.

Naar Greenfile

Groenekennis

Groenekennis bevat artikelen uit vaktijdschriften, rapporten, video’s, presentaties, posters en websites op het gebied van landbouw, visserij, groene ruimte en voeding. Groenekennis bevat ongeveer 500.000 bronnen.

Naar Groenekennis

HBO Kennisbank

Ieder jaar produceren studenten, docenten en lectoren van de hogescholen in Nederland duizenden scripties, onderzoeken, afstudeerverslagen, papers en artikelen. HBO Kennisbank biedt toegang tot onderzoekspublicaties en afstudeerproducten van deelnemende hogescholen en maakt deze beschikbaar voor hergebruik. Hiermee vergemakkelijkt de HBO Kennisbank de uitwisseling tussen onderzoek, onderwijs, bedrijfs- en beroepsleven en maatschappij.

Naar HBO Kennisbank

MSD Manual

Informatiebron op medisch gebied. De Nederlandse versie wordt niet meer geactualiseerd, wel beschikbaar in het Engels, Duits, Frans, Spaans, Chinees, Russisch etc.

Naar MSD Manual

Narcis - Nationale Proefschriftensite

National Academic Research and Collaborations Information System.
Narcis is de nationale portal voor wetenschappelijke informatie waaronder (open access) publicaties afkomstig uit de Nederlandse repositories, datasets van een aantal data-archieven. Daarnaast zijn er beschrijvingen van onderzoeksprojecten, onderzoekers en onderzoeksinstituten opgenomen.

Naar Narcis

OATD, Open Access Theses and Dissertations

OATD.org ontsluit vrij toegankelijke proefschriften en doctoraalscripties, afkomstig van meer dan 800 universiteiten, colleges en onderzoeksinstituten wereldwijd.

Naar OATD

Oxford Reference Online Premium

De Oxford Reference Online Premium bevat 2 miljoen ingangen van naslagwerken zoals taalwoordenboeken, algemene en vakgerichte encyclopedische naslagwerken op allerlei wetenschapsgebieden. Die gebieden zijn bijvoorbeeld geneeskunde, natuurwetenschappen, techniek, filosofie, sociale wetenschappen, geschiedenis en politiek, kunst en cultuur. Een interessante aanvulling is de mogelijkheid om via tijdlijnen te zoeken. De tijdlijnen brengen de geschiedenis en/of ontwikkeling van een onderwerp in beeld. Er zijn tijdlijnen op het gebied van architectuur, geneeskunde, geschiedenis, politiek, kunst en cultuur.

Toegankelijk in ZB

Leden kunnen overal inloggen met hun Bibliotheekpas

PubMed

PubMed biedt gratis toegang tot de MEDLINE-database, Deze bevat gegevens van meer dan 28 miljoen artikelen uit biomedische tijdschriften. en een groot aantal andere moleculair-biologische en genetische databases. Loopt vanaf 1950.

Naar PubMed

Science Books Online

E-books zijn gratis toegankelijk op verschillende natuurwetenschappelijke vakgebieden: informatica, geneeskunde, wiskunde, natuurkunde, technische vakken, astronomie, chemie, aardwetenschappen.

Naar Science Books Online

ScienceDirect

Verschaft gratis toegang tot ruim 600 wetenschappelijke tijdschriften op basis van Open Access op een groot aantal vakgebieden.

Naar Science Direct

SpringerOpen

SpringerOpen biedt vrije toegang tot 200 wetenschappelijke tijdschriften en 600 boeken op basis van Open Access. Vakgebieden: technische studies, geneeskunde, geestes- en sociale wetenschappen.

Naar SpringerOpen

Topotijdreis: 200 jaar topografie

Deze website biedt toegang tot gedigitaliseerde geografische historische kaarten van Nederland in de afgelopen 200 jaar. Oorspronkelijk van de Topografische Dienst van de Nederlandse overheid. Sinds 2004 onderdeel van het Kadaster. De collectie beslaat de periode 1815-heden.

Naar Topotijdreis