Zierikzeesche Courant

Abraham de Vos geeft op 6 maart 1797 de eerste Zierikzeesche Courant uit. Van 1835 tot 1847 neemt zijn weduwe het roer over. Daarna wordt de krant uitgegeven door de firma Erven A. de Vos en Hendrik Hardeman en later door drukker Hedde Lakenman. De Zierikzeesche Courant wordt na de opheffing opgenomen in de Zierikzeesche Nieuwsbode. Van 1889 tot aan de opheffing wordt de krant gedrukt door Lakenman & Ochtman in Zierikzee.

Zoeken

Zoeken in de Zierikzeesche Courant

  • 1805 juni t/m oktober
  • 1809
  • 1813 december
  • 1814-1888

Inhoud

De inhoud bestaat voornamelijk uit nieuwstijdingen en advertenties. Een eerste tegenslag is de gedwongen prijsverhoging van f.5,- naar f.6,- per jaar vanaf 1806, waarna de abonnees.

Verschijning

De Zierikzeesche Courant bestaat van 6 maart 1797 tot 1 juni 1886 en komt 2x per week uit.

Beschikbaar

  • 1805 juni t/m oktober
  • 1809
  • 1813 december
  • 1814-1888