Volksblad

In december 1869 komt voor het eerst een proefnummer uit van een eencents volksblad. Op 1 januari 1870 verschijnt het eerste officiƫle nummer van de Vereeniging voor Volksbelangen. Deze vereniging geeft ook aanzet tot het oprichten van een Spaarbank. Vanaf 1 januari 1878 wordt het blad uitgegeven als Volksblad. Het is opmerkelijk dat er geen redacteuren worden genoemd in een colofon. De krant wordt uitgegeven door J.A. Ross, later door Kleeuwens en Ross. In 1891 heeft het Volksblad een oplage van 1.500 exemplaren.

Zoeken

Zoeken in Volksblad

  • 1871 - 1923

Inhoud

Het volksblad geeft achtereenvolgens berichten uit de regio Goes, het binnenland en opmerkelijke berichten uit het buitenland. De krant opent met een opiniepagina over onderwerpen zoals het kopen op krediet (13 september 1890), een verslag van de resultaten van de Spaarbank te Goes of een lezing over Domela Nieuwenhuis (29 april 1891). Ook bevat de krant vaak een feuilleton en vermelding van de dienstregeling van treindiensten en stoombootdiensten.

Verschijning

  • 1x per week op zaterdag t/m 1883. Vanaf 1884 op woensdag en zaterdag
  • Formaat: 1881-1890, 20x32 cm.
  • 1891-1923, 27x42 cm.
  • Prijs: is in 1881 23 cent per halfjaar en 50 cent inclusief verzending
  • in 1890, 30 cent per halfjaar en f. 0,90 per post, 1 cent per los nummer,
  • in 1891 25 cent per kwartaal en 45 cent per post. Losse nummers kosten 2 cent per stuk;
  • in 1923, 50 cent per kwartaal en f. 1,50 per halfjaar per post.

Beschikbaar in Krantenbank Zeeland

Zoeken in Volksblad

  • 1871-1873
  • 1881-1923