Onze Eilanden : nieuws- en advertentieblad voor de Zuid-Hollandsche en Zeeuwsche eilanden

Onze Eilanden : weekblad gewijd aan handel, landbouw en industrie waarin opgenomen het weekblad: Vooruit! De redactie van Onze Eilanden bevindt zich te Middelharnis. In de oorlogsjaren 1916 - 1917 werd het blad opgenomen in: Vooruit! In 1918 gebeurt het andersom, Vooruit wordt opgenomen in Onze Eilanden.

Onze Eilanden bestaat voor driekwart uit (inter-)nationaal nieuws. Slechts een kwart bestaat uit advertenties. Het Onze Eilanden dat in november 1918 als jaargang 1, nummer 1 verschijnt, heeft een heel andere opzet. De redactie wil niet lander geƫffende paden bewandelen maar is onduidelijk over haar nieuwe koers. Wij geven dus geen program, het heele leven is onz program, de rijke wereld ons arbeidsveld. Eindredacteur wordt J.J.L. van Zuylen. De nieuwe uitgever is nu: N.V. Uitgeversmaatschappij Onze Eilanden.

Zoek in Onze Eilanden

Zoek in Onze Eilanden

 • 1908 - 1934 (met hiaten)

Inhoud

Op de 1e pagina, over 5 kolommen breed, een feuilleton.

 • Buitenlands overzicht, waaronder ook de Eerste Wereldoorlog
 • binnenland
 • plaatselijk nieuws
 • landbouw
 • advertenties

Schetsen uit de rechtszaal is een bijzondere rubriek. Hij bevat verhalen die uit het leven gegrepen zijn maar voor de rechtbank eindigen.

Na de hernieuwde uitgave en herstart van de jaargangen in 1918, belooft de redactie de inhoud van het weekblad te vernieuwen. Dat gebeurt echt niet. Er wordt wel een sportgedeelte toegevoegd. Het aantal foto's neemt toe.

Verschijning

 • Wekelijks op zaterdag
 • Prijs 50 cent per kwartaal en 5 cent per nummer, omvang 4 pagina's
 • Vanaf november 191 wordt de prijs 75 cent per kwartaal en 7 cent voor een los nummer. De krant bevat dan 6 pagina's.
 • Jaargangen starten in de derde week van november.

Beschikbaar in Krantenbank Zeeland

Zoeken in Onze Eilanden

 • 1908 - 1934 (met hiaten)
 • 2 mei 1908 (jrg. 15, nr. 23) tot en met 21 november 1908 (jrg. 15, nr. 52)
 • 27 november 1909 (jrg. 17, nr. 1) tot en et 13 november 1915 (jrg. 22, nr. 52)
 • 1 november 1918 - 31 oktober 1934 (jrg. 1, nr. 1 tot en met jrg. 16, nr. 101) Latere jaargangen bevatten diverse hiaten in de vorm van uitgeknipte krantenartikelen.