Landstand in Zeeland, geïllustreerd weekblad

Boeren hebben veel last van de oorlogvoering. Er is minder veevoeder en kunstmest, paarden worden gevorderd, er is een teeltregeling. Deze verplicht de boeren vooral granen te verbouwen. Voor de oorlog zijn vrijwel alle boeren en tuinders lid van de NCB. In oktober 1941 wordt de Landstand opgericht.

Het is een boerenorganisatie van de NSB waarin alle boerenorganisaties verplicht in op moeten gaan. Het gratis weekblad wordt door de meeste ontvangers teruggestuurd. Ook wil niemand vrijwillig contributie betalen; dit lukt pas na allerlei dreigementen en dwangbevelen. Elke provincie heeft zijn eigen uitgave van ‘de Landstand’. De Landstand wordt uitgegeven door Uitgeverij Volk en bodem, Kortenaerkade 10 in Den Haag. In Goes bij de uitgeverij aan de Grote Markt 20.

Zoeken

Zoeken in Landstand in Zeeland

  • geïllustreerd weekblad 1942 - 1944

Inhoud

De Landstand is een nationaal-socialistisch blad. Dit blijkt ook uit de teksten. Toch wordt er niet of nauwelijks aandacht besteed aan de oorlog of politiek. Er wordt zelfs geageerd tegen het geweld van de oorlog.

Lezers krijgen landbouwberichten en verordeningen voorgeschoteld. Het weekblad bevat enkele vaste rubrieken zoals: richtlijnen voor het huishouden in ‘Plattelandsvrouw’, indrukken en gedachten (opiniestukken over landbouwpolitiek), officiële mededelingen met betrekking tot de landbouw van de provincie, berichten over bijvoorbeeld het oogsten van koolzaad maar ook advertenties voor steun aan het Oostfront. Bevat gemiddeld 16 tot 20 pagina’s.

Verschijning

  • 30x41 cm
  • verschijnt wekelijks vanaf 1 januari 1942
  • abonnementen zijn gratis voor leden van de Nederlandschen landstand.
  • Kosten voor niet-leden: f5,- per jaar en f1,25 per 3 maanden. Het jaarabonnement kost f2,50 per extra provinciale editie.
  • Nr. 35 van de 3de jaargang is vermoedelijk de laatste uitgave geweest van de Landstand in Zeeland.

Beschikbaar in Krantenbank Zeeland

jrg.1 (1942) nrs. 2 t/m 50

jrg.1 (1942) nrs. 1-2, 8-14, 16, 18-20, 22-24, 26, 32, 35-37, 39-52.

jrg.2 (1943) nrs. 1-15, 17-36, 38-52.

jrg.3 (1944) nrs. 1-15, 17-20, 22-24, 26-35

Bevat een handgeschreven index op onderwerp voor het jaar 1942.

Zoeken in Landstand in Zeeland