Ierseksche en Thoolsche Courant

De Thoolsche Courant verscheen reeds in 1856 maar moest na een jaar de uitgave staken. In 1883 startte de Thoolsche Courant : Nieuwsblad voor het eiland Tholen, St. Philipsland en omstreken. De krant werd uitgegeven door J.M. Pot. Deze krant werd in 1885 Ierseksche en Thoolsche krant. Deze krant werd met een flinke letter duidelijk op stevig papier gedrukt waardoor ze een aantrekkelijke lay-out bezat.

In 1932 veranderde de naam in Thools(ch)e courant. Exemplaren uit de Tweede Wereldoorlog zijn geconfisceerd en daarom zeldzaam. Dit komt door het redactionele beleid tijdens de bezettingsjaren. In 1950 stopt de uitgave van de krant noodgedwongen. De Eendrachtsbode was in 1944 gestart als Mededeelingenblad voor het eiland Tholen. Door deze krant krijgt de Thoolse Courant toch een opvolger.

Zoeken

Zoek in Ierseksche en Thoolsche Courant

1883-1950, met hiaten

Inhoud

De krant richtte zich bij aanvang vooral op de belangen van de streek ook op het gebied van de landbouw, handel en nijverheid. Later kwam daar expliciet de oesterteelt bij.

Verschijning

  • Aanvankelijk 2 x per week (1856)
  • De nieuwe uitgave in 1883 start met een wekelijkse uitgave op zaterdag.
  • Na 1914 komt de krant 2 x per week uit.

Beschikbaar in Krantenbank Zeeland

Zoek in Ierseksche en Thoolsche Courant

1883-1950 met hiaten

Zoek in Thoolsche Courant