Modelbrieven AVG

Wilt u gebruik maken van een van de in de Algemene Verordening Gegegevensbescherming (AVG) genoemde rechten van betrokkenen, dan kunt u hiervoor een schriftelijk verzoek indienen.

Rechten betrokkene volgens de AVG

U kunt verzoeken om inzage welke persoonsgegevens de ZB van u verwerkt of een verzoek doen om rectificatie, beperking van de verwerking, wissing of overdraagbaarheid (dataportabiliteit) van (deze) persoonsgegevens. Daarnaast kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens.

Gebruik hiervoor de volgende modelbrieven (PDF):

Stuur uw verzoek naar:

ZB
T.a.v. Functionaris gegevensbescherming
Antwoordnummer 69
4330 VB Middelburg