Infoplaza

De Bibliotheek: het maatschappelijk hart in de samenleving

Taal- en digivaardigheid zijn de basis voor participatie in de samenleving en voor zelfredzaamheid van burgers. Op het Infoplaza in de ZB in Middelburg zijn het Informatiepunt Digitale Overheid en het Taalhuisloket gevestigd.

Andere instanties
Naast deze eerder genoemde loketten biedt het Infoplaza ruimte voor andere organisaties om spreekuren te organiseren aan een eigen balie en in spreekkamers. De spreekuren staan hierboven vermeld.