Landelijke fondsen - cultuur

Hieronder vind je een selectie van landelijke fondsen op het gebied van cultuur.

Fonds Doel Doelgroep
Prins Bernhard Cultuurfonds Het Prins Bernhard Cultuurfonds (PBC) stelt zich ten doel activiteiten te bevorderen op het gebied van cultuur en natuurbehoud in Nederland. Aanvragen uit Zeeland worden behandeld door PBC Zeeland. Stichtingen en verenigingen die werkzaam zijn op de volgende terreinen: beeldende kunst; geschiedenis & letteren; monumentenzorg; muziek; natuurbehoud; theater; beurzen.
Fonds Cultuurparticipatie Het ondersteunen van vernieuwende initiatieven die actieve deelname aan cultuur teweegbrengen op het gebied van: cultuureducatie, amateurkunst en talentontwikkeling. Culturele instellingen en basisscholen.
VSBfonds Het VSBfonds wil bijdragen aan het behoud en de verbetering van een leefbare samenleving, met het oog op een duurzame toekomst. Het VSBfonds doet dit door projecten te steunen die ervoor zorgen dat mensen kunnen deelnemen aan de samenleving en zich kunnen ontplooien. Financiële ondersteuning wordt verleend aan projecten op het gebied van zorg & welzijn, natuur & milieu, kunst & cultuur en sport & vrije tijd.
Fonds 21 Nederland heeft veel ambitieuze professionals die de samenleving willen verrijken met hun ideeën. Nu en voor volgende generaties. Fonds 21 helpt die ideeën te realiseren. Projecten voor kunst en cultuur, jongeren en maatschappij.
Stichting DOEN DOEN werkt aan een leefbare wereld waaraan iedereen kan meedoen. Ze financiert initiatieven met zowel een actief ondernemend als een duurzaam karakter. Werkterreinen duurzame ontwikkeling, cultuur en welzijn.
Kattendijke Drucker Stichting De stichting heeft ten doel het verlenen van financiële steun in Nederland. Instellingen op religieus, cultureel en sociaal terrein.
Mondriaanfonds Het stimuleren van de productie en de presentatie van relevante beeldende kunst en erfgoed uit Nederland in binnen- en buitenland op die plekken waar de markt dit (nog) niet doet. Beeldend kunstenaars, bemiddelaars (curatoren en critici), musea en andere erfgoedinstellingen, presentatie-instellingen, archieven, galeries en opdrachtgevers.
Stichting Cultuurfonds van de Bank Nederlandse Gemeenten Het stimuleren van activiteiten op het gebied van kunst en cultuur, die van betekenis zijn voor gemeenten en het gemeentelijk beleid. Jong talent op het vlak van theater, literatuur, jeugdcircus, beeldende kunst en dans.
Nederlands Filmfonds Het fonds verleent financiële steun aan de ontwikkeling, realisering en distributie van speelfilms, documentaires, animatiefilms, filmisch experiment en korte films en aan filmactiviteiten als festivals, filmbijeenkomsten, training, publicaties en onderzoek. Film- en documentairemakers.
Stichting Lezen Leesbevordering bij kinderen en jongeren. Kleine en grote podia die hun programmering willen uitbreiden en/of verdiepen.
Fonds Podiumkunsten Het Fonds Podiumkunsten beoogt met de SKIP-regeling (Subsidie Kleinschalige en Incidentele Programmering) een gevarieerd podiumkunstenaanbod in Nederland te bevorderen. Kleine en grote podia die hun programmering willen uitbreiden en/of verdiepen.
TAX videoclipfonds De artistieke kwaliteit van videoclips een impuls geven en de samenwerking tussen beeldmakers en musici stimuleren en versterken. Beeldmakers en musici.

Terug