Literaire Tocht met Rihana Jamaludin

Gepubliceerd op: 9 november 2023 16:33

Van 13 tot en met 17 november bezoekt auteur Rihana Jamaludin scholen door heel Zeeland in het kader van de Literaire Tocht. De Literaire Tocht is een jaarlijks initiatief van ZB Bibliotheek van Zeeland (ZB) en maakt onderdeel uit van het provinciale samenwerkingsverband Four Freedoms door het jaar heen (FFDHJH).

Tijdens de Literaire Tocht wordt op een aansprekende manier aandacht geschonken aan thema’s als vrijheid, verdraagzaamheid, cross-culturele verscheidenheid en speciaal in dit herdenkingsjaar ook aan het thema afschaffing slavernij. De auteur die wordt uitgenodigd schrijft een verhaal voor jongeren vanuit een niet-westers perspectief. Deze novelle wordt vervolgens in eigen beheer van de ZB uitgegeven. Alle jongeren die aan de Literaire Tocht deelnemen, ontvangen een exemplaar van de novelle.

Dit jaar is Rihana Jamaludin gevraagd een novelle te schrijven en de gastlessen te verzorgen. Rihana (Paramaribo, 1959) werkte als beeldend kunstenaar, was docent in de volwasseneneducatie, gaf inburgeringscursussen en maakte educatief lesmateriaal. In 2000 besloot ze zich op het schrijven te gaan richten. In feite kon met die stap alle opgedane ervaring verwerkt worden in het geschreven woord.´Wat mijn verschillende carrières met elkaar gemeen hebben, is dat je goed moet kunnen observeren en je fantasie gebruiken.`Rihana schrijft graag over historisch Suriname maar ook over de multiculturele samenleving in Nederland vanuit een positief perspectief. Er zijn inmiddels vijf romans en boeken voor jongeren van haar hand verschenen, waaronder de historische romans ‘De Zwarte Lord’ (LM Publishers) en ‘Geheimen van het tuinhuis’ (Blossom Books).

Meer werk van Rihana Jamaludin

De gastles is met name bestemd voor leerlingen van het voortgezet onderwijs (zowel onder- als bovenbouw) en voor studenten van het middelbaar beroepsonderwijs. Aansluiting is er o.a. met vakken als Nederlands, Maatschappijleer, Geschiedenis, Levensbeschouwing, Filosofie en Burgerschap. Zo’n 350 leerlingen zullen na afloop van de les de novelle ‘Het vergeten Huis’ ontvangen.

Foto: Karla Hoffman.
Uitgebreide informatie over Rihana Jamaludin vind je op haar site: www.rihanajamaludin.com.