Wereldreis Goes

Voortgezet onderwijs en mbo

ZB organiseert de Wereldreis door Goes voor leerlingen van het voorgezet- en middelbaarberoepsonderwijs. In 2019 gingen ruim 450 leerlingen van Scalda (100) en Pontes Het Goese Lyceum (350) op wereldreis door hun eigen stad, Goes. De leerlingen verkennen samen hun stad met een mondiale blik. ZB stimuleert met het concept 'Wereldreis door Goes' wereldburgerschap onder jongeren, aan de hand van het gedachtegoed: denk mondiaal, handel lokaal.
Met de Wereldreis in eigen stad wordt inzichtelijk hoe wereldburgers (jongeren) in hun leefomgeving kunnen bijdragen aan een rechtvaardige en duurzame wereld.

Tijdens de Wereldreis gaan leerlingen in kleine groepjes (8-15 leerlingen) met een mentorbegeleider op pad. Leerlingen bezoeken per groep drie halteplaatsen (op één dagdeel). Daar voeren ze een activiteit uit die hen meer inzicht verschaft in het doel en de werkwijze van de desbetreffende organisatie. Voor scholen is het project makkelijk in te passen in hun jaarrooster en zijn zodoende in staat het project te vertalen naar de eigen lesstof. Naast de inhoudelijk verdieping biedt het programma leerlingen een brede kennismaking met Goes en haar maatschappelijke middenveld en ondernemers.

 

Locaties in Goes

ZB richt zich met de Wereldreis door Goes op de thema’s:

  • internationalisering, 
  • migratie, 
  • verdraagzaamheid, 
  • klimaatverandering, 
  • wereldburgerschap, 
  • duurzaam ondernemen en 
  • consumeren. 

Deze onderwerpen worden vertaald naar een concreet verhaal van een maatschappelijk organisatie of bedrijf uit de gemeente. Daardoor krijgen jongeren meer inzicht in de mondiale vraagstukken in relatie tot hun eigen leefomgeving en leren zij hoe deze vraagstukken door maatschappelijke organisaties en het bedrijfsleven uit Goes ingevuld worden.

In 2020 werken verschillende Goese maatschappelijke organisatie/bedrijven mee aan dit educatieve project: Tropisch bos Omnium, Stichting Vluchtelingenwerk, de Arrahman Moskee, Milieu Educatie Centrum De Bevelanden, Amnesty International, Demontage Bedrijf Zeeland, BMD Advies en Janvier Dance Masters.

Meer over alle locaties

Mede mogelijk gemaakt door: