I-KNOW-HOW Werken met Kanker

ZB is partner in INTERREG-project I-KNOW-HOW

De algemene doelstelling van I-KNOW-HOW is om mensen die de diagnose kanker krijgen, te laten blijven of terugkeren naar hun werk. Er wordt gewerkt aan een drietal innovatieve diensten voor werknemers, maar ook voor werkgevers, leidinggevende, HR professionals, re-integratie coaches en zorgverstrekkers. Zij spelen immers allen een rol in de terugkeer naar werk.

Momenteel is er gebrek aan ondersteuning voor werknemers, en vinden werkgevers het lastig te navigeren tussen diensten die het mogelijk maken om aan het werk te blijven of succesvol terug te keren. I-KNOW-HOW pakt dit probleem aan door het creëren van een online toolbox. Deze is samengesteld uit gedeelde ervaringen en expertise van betrokkenen:

  • een interactief informatieplatform voor werknemers
  • job coaching model
  • trainingstoolkit voor werkgevers.  

Met deze innovatieve diensten willen we de inzetbaarheid van kankerpatiënten verhogen. Ook willen we de afwezigheid door ziekte verkorten d.m.v. de invoering van de juiste aanpassingen op de werkvloer door de werkgever, en verbeterde ondersteuning van een jobcoach en het (para)medische team. Concreet willen we 4889 extra personen met kanker weer aan het werk krijgen, verspreid over de verschillende 2 Zeeën regio’s in Nederland, Vlaanderen, Frankrijk en Engeland.

Project

Het project heeft als naam I-KNOW-HOW, acroniem voor Integrated KNOWledge & coaching service to support people with cancer in How to remain in Or return to Work.

Samenwerkingspartners

Nederlandse observer partners:

  • Revant 
  • ZorgSaam 
  • ADRZ 
  • VNO-NCW Brabant Zeeland
  • Steunpunt Zeeland
  • Arbo Unie
  • Anezka van de Weg 

Contact ZB

Coördinator Pascal Elegeert

Financiering

Dit project wordt gefinancierd door het Interreg 2 Zeeënprogramma.