I-KNOW-HOW Werken met Kanker

ZB partner in INTERREG-project I-KNOW-HOW

Het doel van het I-KNOW-HOW project is om mensen bij wie kanker is vastgesteld, in staat te stellen hun werk voort te zetten of weer (deels) aan het werk te gaan.

I-KNOW-HOW is een social innovatief Europees project dat werknemers met kanker ondersteunt bij hun re-integratie op het werk, of hen in staat stelt om na hun diagnose (deels) aan het werk te blijven.

In Nederland wordt jaarlijks bij honderden mensen in de werkzame leeftijdscategorie kanker vastgesteld. Er is een gebrek aan ondersteuning voor werknemers, en werkgevers vinden het lastig te navigeren tussen diensten die het mogelijk maken om aan het werk te blijven of succesvol terug te keren. Samen met de HZ University of Applied Sciences en de Solidarity University werkt de ZB Bibliotheek van Zeeland aan het I-KNOW-HOW project om vernieuwende ondersteunde diensten te ontwikkelen voor werknemers met kanker, HR-professionals, werkgevers en (job)coaches. Het doel is om werknemers met kanker te ondersteunen, zodat zij sneller weer (deels) aan het werk kunnen en er daarnaast voor zorgen dat de ziekte minder vaak tot werkloosheid leidt.

Het I-KNOW-HOW project is in december 2022 afgerond. Alle ontwikkelde producten en projectresultaten zijn terug te vinden op:

I-KNOW-HOW project

Project

Return to work after cancer.

Samenwerkingspartners

 • HZ University of Applied Sciences (NL) 
 • Artevelde University of Applied Sciences (lead partner, BE) 
 • Métropole Européenne de Lille (FR) 
 • Centre Oscar Lambret (FR) 
 • GTB (BE 
 • Sterpunt Inclusief Ondernemen (BE) 
 • Rother Voluntary Action (UK) 
 • Sarah Lee Trust (UK)

Nederlandse observer partners:

 • Revant 
 • ZorgSaam 
 • ADRZ 
 • VNO-NCW Brabant Zeeland
 • Steunpunt Zeeland
 • Arbo Unie
 • Anezka van de Weg 

Contact ZB

Coördinator Pascal Elegeert

Financiering

Dit project wordt gefinancierd door het Interreg 2 Zeeënprogramma.