Interreg I-KNOW-HOW

ZB is partner in INTERREG-project ‘I-KNOW-HOW’

De algemene doelstelling van I-KNOW-HOW is om mensen die de diagnose kanker krijgen, te laten blijven of terugkeren naar hun werk. 

De ontwikkeling van innovatieve diensten voor werkgevers, werknemers, zorgverstrekkers en jobcoaches staat centraal in dit project. 

Impact

Met deze innovatieve diensten willen we de inzetbaarheid van (ex) kankerpatiënten met 15% verhogen. Ook willen we de afwezigheid door ziekte verkorten d.m.v. de invoering van de juiste aanpassingen op de werkvloer, door de werkgever en verbeterde ondersteuning van een jobcoach en het (para)medische team. Concreet willen we 4889 extra personen met kanker weer aan het werk krijgen, verspreid over verschillende regio's in Nederland, Vlaanderen, Frankrijk en Engeland. Deze terugkeer-naar-werk-programma's, verlagen de maatschappelijke kosten, gekoppeld aan deze ziekte.

Aanpak en resultaten

De belangrijkste resultaten na afloop van dit 40 maanden durende project zijn:

 • Een coachingservice voor werkgevers, waaronder (i) een toolbox voor het implementeren van proactief beleid en praktische ondersteuning van terugkeer-naar-werkmaatregelen voor werknemers met kanker, en (ii) een trainingsprogramma voor HR-professionals en managers.
 • Een jobcoachingservice voor werknemers met kanker bestaande uit (i) een geoptimaliseerd jobcoachingsmodel samengesteld uit verschillende praktijksituaties uit het 2-Zeeëngebied en (ii) een trainingsprogramma voor jobcoaches.
 • Een gebruiksvriendelijke online interactieve informatieservicetool die gebruik maakt van innovatieve 3D-verhalen. De perspectieven van de verschillende doelgroepen (werkgevers, werknemers, (para)medische professionals en jobcoaches) zijn met elkaar verbonden. De verhaallijnen zijn gebaseerd op diepte-interviews met de stakeholders en worden gebruikt als portaal voor meer informatie.

Financiering

Dit project wordt gefinancierd door het Interreg 2 zeeënprogramma. Het project heeft als naam I-KNOW-HOW (Integrated KNOWledge & coaching service to support people with cancer in How to remain in Or return to Work)
 

Project

Het project heeft als naam I-KNOW-HOW, acroniem voor Integrated KNOWledge & coaching service to support people with cancer in How to remain in Or return to Work.

Contact ZB

Pascal Elegeert, projectleider

0118 654 152

Samenwerkingspartners

 • ZB| Planbureau en Bibliotheek van Zeeland (Nederland)
 • HZ University of Applied Sciences (Nederland), 
 • Arteveldehogeschool Gent (België), 
 • Sterpunt Inclusief Ondernemen (België), 
 • Rother Voluntary Action (UK), 
 • Green Tiger (UK), 
 • The Sara Lee Trust (UK), 
 • Centre Oscar Lambret (Frankrijk). 

Nederlandse observer partners:

 • Revant, 
 • ZorgSaam, 
 • ADRZ, 
 • Anezka van de Weg, 
 • VNO-NCW Brabant Zeeland.