Four Freedoms

Literaire Tocht

Het educatieve project de Literaire Tocht voor leerlingen (en docenten) van het Zeeuws voortgezet– en beroepsonderwijs vindt jaarlijks plaats in het kader van de Four freedoms door het jaar heen. Een literaire presentatie draagt bij aan kennisoverdracht en opinievorming ten aanzien van ”vrijheid van meningsuiting” en “vrijwaring van vrees”. Doelstelling is cross-culturele verscheidenheid in de beleving van vrijheid onder de aandacht brengen bij leerlingen van het voortgezet- en middelbaar beroepsonderwijs. Auteurs die in het verleden hieraan hebben meegewerkt zijn oa. Vamba Sherif, Anousha Nzume, Raoul de Jong, Maarten Zeegers, Natascha van Weezel en Dalilla Hermans. 

Het doel van de Literaire Tocht is:

  • Aandacht vragen voor thema’s als vrijheid, discriminatie, verdraagzaamheid en respect en die behandelen vanuit de invalshoek cultuur/literatuur. 
  • Aandacht vragen voor crossculturele verscheidenheid.
  • Werken aan leesbevordering door alle leerlingen een speciaal door de auteur geschreven essay aan te bieden, na afloop van de lezing.
  • Bijdrage leveren aan missie en doelstelling van de Four Freedoms door het jaar heen.

Bevrijdingsfestival

In de aanloop naar het Bevrijdingsfestival wordt een educatief project aangeboden dat uitmondt in een tentoonstelling die wordt geëxposeerd op het Plein van de Vrijheid van het bevrijdingsfestival. Voorbeelden zijn: gedichtenwedstrijd `Message in a Bottle’ (2019),`Cartoonfestival The Art of Resistance’ (2018), `Art. 1 in beeld’ in samenwerking met Amnesty International.

Doelstelling van dit educatieve project is meerledig:

  • Aandacht vragen voor thema’s als vrijheid, onvrijheid, verzet, actie, rechtvaardige samenleving en die behandelen vanuit de invalshoek kunst.
  • Werken aan creatief en kritisch denken door leerlingen
  • Realiseren van een aantrekkelijke tentoonstelling die een groot publiek bereik heeft.