Four Freedoms

Creatieve opdracht Four Freedoms in een eigentijds jasje

Ook dit jaar biedt ZB weer een educatief project aan de Zeeuwse scholen voortgezet- en beroepsonderwijs, rond de Vier Vrijheden: Four Freedoms in een eigentijds jasje. We nodigen jongeren uit om een eigentijdse afbeelding te maken van één van de Vier Vrijheden. De uitnodiging daartoe vond plaats in een gastles met een algemene introductie over de Vier Vrijheden. Een compleet boek met lesmateriaal is vorig jaar ontwikkeld door studenten van de UCR, zij zullen deze les dan ook verzorgen. Zie ook https://www.fourfreedoms.nl/nl/onderwijs.htm.

In de periode 16 tot en met 24 februari werden twaalf gastlessen gegeven door UCR studenten. In totaal worden vervolgens ruim 400 leerlingen uitgenodigd om een eigentijds afbeelding te maken van een of meerdere Vrijheden. 

Uitslag publieksstemming expositie

Wat was het een prachtige dag op 5 mei 2022 op het Bevrijdingsfestival in Vlissingen! Een relaxte sfeer, mooi weer en veel bezoekers. De pop-up tentoonstelling Four Freedoms in een eigentijds jasje met een eerste selectie van 29 creatieve inzendingen werd enthousiast ontvangen.Veel bezoekers namen de tijd om alle werken uitgebreid te bekijken en hun voorkeur aan te geven door middel van het plakken van stickertjes. In totaal zijn er 823 stemmen uitgebracht.

De drie werken die de meeste stemmen van het publiek mochten ontvangen zijn, in willekeurige volgorde: 

Nikita Koeman
Marloes Brummans 
Mohamad Alnajar

Wie van deze drie de meeste stemmen heeft behaald maken we bekend bij de opening van de grote tentoonstelling op een nader te bepalen datum in oktober in Middelburg. We houden de spanning er dus nog even in!

Keuzes van de jury

Naast de publieksstemming heeft onze jury bestaande uit Raemon van Geen (student en één van de gastdocenten van de UCR), Perry Moree (directeur ZB), Ramon de Nennie (vormgever, ontwerper en illustrator), Henk Schoute (voormalig directeur theater-productiehuis Zeelandia) en Leonard van den Berge (Provincie Zeeland) alle werken beoordeeld en gekozen voor de werken van:

Camila
Marijn Wiskerke
Thom en Joris
Lucy Weng
Fee Tazelaar en Iris Verbart
Nevynn Rentmeester
Eva Hopman
Hanne Jacops
MohabAhmed

Welke van de 12 werken tot de top drie behoren van de jury en in welke volgorde houden we ook nog even geheim! Alle werken van de hierboven genoemde deelnemers zullen gedrukt worden in groot formaat (2x3) en in frames worden gezet, verspreid door het centrum van Middelburg. Door middel van een wandeling komen de bezoekers dan langs alle tentoongestelde werken: Four Freedoms in een eigentijds jasje!

Zoals het er nu naar uit ziet zal de opening ervan begin oktober plaatsvinden en dan zullen zowel de publieksprijzen als die van de jury ook worden uitgereikt.

Literaire Tocht

Het educatieve project de Literaire Tocht voor leerlingen (en docenten) van het Zeeuws voortgezet– en beroepsonderwijs vindt jaarlijks plaats in het kader van de Four freedoms door het jaar heen. Een literaire presentatie draagt bij aan kennisoverdracht en opinievorming ten aanzien van ”vrijheid van meningsuiting” en “vrijwaring van vrees”. Doelstelling is cross-culturele verscheidenheid in de beleving van vrijheid onder de aandacht brengen bij leerlingen van het voortgezet- en middelbaar beroepsonderwijs. Auteurs die in het verleden hieraan hebben meegewerkt zijn oa. Vamba Sherif, Anousha Nzume, Raoul de Jong, Maarten Zeegers, Natascha van Weezel en Dalilla Hermans. 

Het doel van de Literaire Tocht is:

  • Aandacht vragen voor thema’s als vrijheid, discriminatie, verdraagzaamheid en respect en die behandelen vanuit de invalshoek cultuur/literatuur. 
  • Aandacht vragen voor crossculturele verscheidenheid.
  • Werken aan leesbevordering door alle leerlingen een speciaal door de auteur geschreven essay aan te bieden, na afloop van de lezing.
  • Bijdrage leveren aan missie en doelstelling van de Four Freedoms door het jaar heen.

Bevrijdingsfestival

In de aanloop naar het Bevrijdingsfestival wordt een educatief project aangeboden dat uitmondt in een tentoonstelling die wordt geëxposeerd op het Plein van de Vrijheid van het bevrijdingsfestival. Voorbeelden zijn: gedichtenwedstrijd `Message in a Bottle’ (2019),`Cartoonfestival The Art of Resistance’ (2018), `Art. 1 in beeld’ in samenwerking met Amnesty International.

Doelstelling van dit educatieve project is meerledig:

  • Aandacht vragen voor thema’s als vrijheid, onvrijheid, verzet, actie, rechtvaardige samenleving en die behandelen vanuit de invalshoek kunst.
  • Werken aan creatief en kritisch denken door leerlingen
  • Realiseren van een aantrekkelijke tentoonstelling die een groot publiek bereik heeft.