Wereldreis Middelburg

Middelbaar beroepsonderwijs

Met de Wereldreis Middelburg ervaren studenten van Scalda, hoe invloeden uit de hele wereld de stad Middelburg mede gevormd hebben. Naast migratie in de Middelburgse geschiedenis, is er ook aandacht voor het thema migratie in de actualiteit. De leerlingen gaan in kleine groepjes met een mentorbegeleider op pad.

Middelburg is en was een stad met aantrekkingskracht. Door de eeuwen heen vestigden zich hier Noormannen, Hugenoten, Joden, Molukkers en vele andere bevolkingsgroepen. Van de Romeinen tot de huidige asielzoekers kent Middelburg migranten die samen met de Zeeuwse bevolking Middelburg maakten tot wat het nu is.

Wereldreis Middelburg voor Scalda coachklas 2022

Met het maatschappelijke project Wereldreis Middelburg ervaren studenten van Coachklas anderstaligen Scalda (nieuwkomers), hoe invloeden uit de hele wereld de stad Middelburg mede gevormd hebben. Naast migratie in de Middelburgse geschiedenis, is er ook aandacht voor veelzijdigheid/ vrijheid van godsdienst die in Nederland/ Middelburg bestaat.

Het doel is kennismaken met Middelburg en haar geschiedenis vanuit de gedachte: meer kennis geeft meer binding met de stad als (nieuwe) woonplaats. Ze deden de volgende halteplaatsen aan: de Synagoge, het Abdijcomplex en de Nieuwe Kerk, Koorkerk, Wandelkerk, Kloostergangen, Kloostertuin, de ZB en een rondvaart door Middelburg.

Halteplaatsen Wereldreis 2021

Een fietsroute leidt de studenten langs verrassende halteplaatsen. Zo maken ze kennis met organisaties waarmee ze in het dagelijks leven niet zo snel in aanraking komen. Zo gaan leerlingen met vluchtelingen in gesprek en krijgen ze een rondleiding door het AZC Middelburg. Verder kunnen ze rapper Cycz bezoeken en naar het WLB De Ambachten.

AZC Middelburg

Het COA is het Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers. Wij zijn verantwoordelijk voor de opvang en begeleiding van asielzoekers en zorgen voor een veilige en leefbare omgeving voor onze bewoners.

We werken met verschillende soorten opvanglocaties, verspreid over het hele land. In onze centra hebben onze bewoners toegang tot basisvoorzieningen zoals kook- en wasruimten en computers. Ook krijgen ze wekelijks leefgeld en zorgen we voor de toeleiding tot medische zorg.

In het leegstaand verzorgingstehuis, het voormalige Swerf-Rust, kunnen 330 mensen worden gehuisvest. Het gebouw aan de Laurens Stommesweg in Middelburg werd in 1969 in gebruik genomen maar voldeed sinds enige jaren niet meer aan de eisen en wensen voor ouderenzorg. De bewoners zijn verhuisd naar een nieuw gebouw. Het gebouw stond sindsdien grotendeels leeg. Het COA heeft het gebouw verbouwd en aangepast ten behoeve van de opvang van asielzoekers. Het is niet de eerste keer dat er een AZC is in de gemeente Middelburg. Het COA en de gemeente werken al ruim 20 jaar samen.
Aangekomen in Swerf-Rust krijgen alle bewoners na aankomst een (verplicht) intakegesprek. Hierin worden onder andere hun rechten en plichten besproken en wordt voorlichting gegeven over de gang van zaken op de locatie. Aan bewoners die wachten op een beslissing op hun asiel aanvraag bieden wij een oriëntatietraining aan. Doel is dat bewoners zich oriënteren op hun actuele situatie en hun toekomst, in Nederland of daarbuiten. Vergunninghouders kunnen zich tijdens het resterende verblijf in de opvang voorbereiden op hun inburgering in Nederland. Bewoners van wie de asielaanvraag is afgewezen informeren wij, in nauwe samenwerking met de dienst terugkeer en vertrek over de consequenties van de uitspraak en begeleiden wij in het bewustwordingsproces dat hun toekomst buiten Nederland zal zijn.

Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA), Unit Zuid / Middelburg, Laurens Stommesweg 1
 

Rapper Cycz

Naam: Bram Mvambanu, beter bekend als Cycz.

Hedendaags is rap uitgegroeid tot het meest populaire muziekgenre van de wereld. Ook in Nederland worden er vele records verbroken door de toenemende populariteit van rappers. Toch is niet iedereen onder de indruk van de artistieke kunst die rappers uiten. Het stereotype rapper wordt vaak neergezet als een typische gangster uit een achterstandswijk die vrouwen op een denigrerende manier neerzet. De woorden ‘’bitches’’, ‘’money’’ en ‘’drugs’’ worden vaak verbonden aan rappers. Niet geheel onterecht, omdat in vele gevallen dit ook termen zijn die gebruikt worden in een bepaalde context. Maar wat is die context precies? En hoeveel andere dimensies zijn er omtrent het voordragen van bepaalde boodschappen? In hoeverre zijn de teksten van nu heftiger dan de legendarische songs van Guns ’N Roses, The Rolling Stones, Eric Clapton en Johnny Cash?

Bram verzorgt een workshop schrijven, waarbij hij de studenten zal helpen, afgesloten door de ''performance''.

Locatie: de Spot, Beddewijkstraat 15

WLB De Ambachten

WLB Zeeland bestaat uit negen werkleerbedrijven verspreid over
heel Zeeland. In totaal werken er meer dan 500 mensen. De werkleerbedrijven zijn gespecialiseerd in mensen voor wie werken niet vanzelfsprekend is.

Als ik geen dagbesteding heb, komen thuis de muren langzaam op mij af – medewerker WLB Zeeland

De werkleerbedrijven combineren de werkzaamheden en activiteiten
samen met andere bedrijven, maatschappelijke organisaties, instellingen en de omgeving waar de bedrijven gevestigd zijn. Er zijn meer dan 60 verschillende werkdomeinen. De opzet van de werkleerbedrijven is overal hetzelfde maar elk bedrijf heeft z’n eigen karakter waardoor je kunt kiezen voor het bedrijf dat het beste bij jou past.

De sociale contacten zijn het belangrijkst voor mij – medewerker
WLB Zeeland

Werken maakt het verschil in het leven van mensen die buiten het
reguliere werkproces vallen. Als de structuur van werk of dagbesteding wegvalt, geven mensen aan te vervallen in nietsdoen en lijden bijvoorbeeld vaker aan depressies, psychoses, gebruiken meer alcohol en drugs, slapen slechter, hebben minder eigenwaarde en sociale contacten.

Als je iets wilt, kun je het bij WLB Zeeland bereiken –
medewerker WLB Zeeland

Onze werkleerbedrijven dragen op eigen wijze een steentje bij
aan de ontwikkeling van talent, het zoeken naar alternatieven om tot activiteit en werk te komen en het welbevinden van mensen te vergroten. Daarmee wordt een groep mensen uit onze samenleving bereikt die om welke reden dan ook, niet in staat is zelfstandig en onafhankelijk in een reguliere werkomgeving te functioneren. Ook zij mogen en kunnen profiteren van de positieve effecten die het hebben van werk op mensen heeft. Onze medewerkers geven aan dat werken leidt tot verbetering van levensritme, sociaal leven en gezondheid.

WLB De Ambachten, Noordmonsterweg 1

Voortgezet onderwijs

Met de Wereldreis Middelburg ervaren leerlingen van het voortgezet onderwijs, hoe invloeden uit de hele wereld de stad Middelburg mede gevormd hebben. Naast migratie in de Middelburgse geschiedenis, is er ook aandacht voor het thema migratie in de actualiteit. De leerlingen gaan in kleine groepjes met een mentorbegeleider op pad.

Middelburg is en was een stad met aantrekkingskracht. Door de eeuwen heen vestigden zich hier Noormannen, Hugenoten, Joden, Molukkers en vele andere bevolkingsgroepen. Van de Romeinen tot de huidige asielzoekers kent Middelburg migranten die samen met de Zeeuwse bevolking Middelburg maakten tot wat het nu is.

Halteplaatsen 2021

Een fietsroute leidt de leerlingen langs verrassende cultuurhistorische halteplaatsen. Zo maken ze kennis met organisaties waarmee ze in het dagelijks leven niet zo snel in aanraking komen. Zo gaan leerlingen met vluchtelingen in gesprek en krijgen ze een rondleiding door het AZC Middelburg. Ze maken kennis met het werk van het Leger des Heils. Verder bezoeken de leerlingen de Synagoge, de Yildirim Beyazit Moskee, het Zeeuws Archief, het Slavernijmonument op de Balans, en Amnesty International. Stichting Welzijn Middelburg laat de leerlingen kennismaken met een buurtcentrum en met het landelijk programma 'Aan de Slag', waarbij bewoners van het ACZ vrijwilligerswerk doen in de moestuin (City Seeds Middelburg). De leerlingen fietsen ook langs de Wereldwinkel om een lekkere traktatie op te halen.