Energie uit water

Witte steenkool, zo wordt energie uit water ook wel genoemd. Wit is de kleur van schuimend water, maar men bedoelt hier eigenlijk mee: schone energie. Bij de omzetting van energie uit water in elektrische energie worden namelijk geen milieuvervuilende afvalstoffen geproduceerd. Oceanen en rivieren bevatten een enorm potentieel aan energie. Bewegingsenergie, in oceanen zijn dat getijdenbeweging en golfslag, in rivieren voornamelijk stroming. Water biedt echter nog meer mogelijkheden voor energieopwekking. Bijvoorbeeld in de vorm van zoet-zoutgradiënten, (elektrochemische energie), warmte(verschillen) en energie uit algen en wieren. Deze vormen van energieopwekking door en in het water worden hieronder toegelicht.

 

Boeken behorende bij "Energie uit water"

 • Getijdenenergie Bekijk details

  Getijdenenergie is eigenlijk afkomstig van de maan en in mindere mate van de zon. Door draaiing van de maan om de aarde, draaiing van de aarde om de zon, en rotatie van de aarde zelf, treden op het aardoppervlak variaties op in de aantrekkingskracht tussen zon/maan en aarde, zowel in grootte als in richting. De watermassa van de oceanen beslaat een groot deel van het aardoppervlak. Doordat de maan en de zon steeds op andere plaatsen het hardst aan deze watermassa ‘trekken’, ontstaan afwisselend eb...

 • Rivierstroming Bekijk details

  De stroming in rivieren wordt indirect veroorzaakt door de zon. Een rivier is een natuurlijke waterloop, die overtollig water uit omringende gebieden afvoert. Er is hierbij sprake van een kringloop. De zon verwarmt de oppervlakte van de oceanen, waardoor water verdampt. Deze waterdamp stijgt op en vormt wolken. Boven land condenseert het water uit de wolken en er ontstaat neerslag. Deze neerslag wordt door de rivieren dan weer naar zee (of een meer) afgevoerd. Door gebruik van rivierkribben en stuwen...

 • Golfslag Bekijk details

  De golfslag van zee- en rivierwater wordt indirect door de zon veroorzaakt. Ongelijkmatige verwarming van het aardoppervlak door de zon leidt tot temperatuurverschillen in de lucht. Hierdoor ontstaan hoge- en lagedrukgebieden. Dit veroorzaakt wind: de stroming van lucht van een hoge- naar een lagedrukgebied. De wind strijkt langs het water, en door de wrijving tussen wind en water ontstaan golven.

 • Warmte Bekijk details

  Energie uit temperatuurverschil met het oppervlaktewater In oceanen blijkt de watertemperatuur op een diepte van enkele tientallen meters vrijwel constant te blijven. Dit terwijl het oppervlaktewater door invallend zonlicht sterk kan opwarmen. Het zo ontstane temperatuurverschil tussen waterlagen kan elektrische energie opleveren: Ocean Thermal Energy Conversion (OTEC).

 • Zoet ontmoet zout Bekijk details

  Daar waar zoet en zout water elkaar ontmoeten, kan energie worden gewonnen. Dat kan op twee verschillende manieren. Deze energiewinning uit de zoet-zout gradiënt wordt ook wel blauwe energie genoemd. Hierbij wordt gebruik gemaakt van osmose. Er zijn twee processen mogelijk.

 • Energie uit algen Bekijk details

  Met behulp van zonlicht kan fotosynthese plaatsvinden. Hierbij worden koolstofdioxide en water omgezet in zuurstof en glucose, waardoor plantengroei mogelijk is. In de oceanen zorgt fotosynthese voor de groei van wieren en algen. Deze aquatische biomassa kan weer worden benut voor de winning van energie.

 • Energie-eiland Bekijk details

  Energie-eiland in de Westerschelde is een idee dat ingaat op één van de grootste uitdagingen binnen de energietransitie, de opslag van hernieuwbare energie. Het water binnen het ringvormige eiland wordt ingericht met zeewaterbatterijen; bij opladen wordt zeewater gesplitst in zure en basische watervolumes die worden opgeslagen in flexibele zakken die in het water drijven.