Golfslag

De golfslag van zee- en rivierwater wordt indirect door de zon veroorzaakt. Ongelijkmatige verwarming van het aardoppervlak door de zon leidt tot temperatuurverschillen in de lucht. Hierdoor ontstaan hoge- en lagedrukgebieden. Dit veroorzaakt wind: de stroming van lucht van een hoge- naar een lagedrukgebied. De wind strijkt langs het water, en door de wrijving tussen wind en water ontstaan golven.

Voor de Engelse kust wordt Wave Hub, het grootste golfslagenergiepark ter wereld, aangelegd. Op 26 km uit de kust ligt een grote contactdoos op de zeebodem waar vier verschillende golfslagcentrales aan verbonden zullen worden. Elke centrale werkt volgens een ander principe. De opgewekte stroom wordt via een kabel naar het Engelse vasteland getransporteerd, waar naar verwachting 7500 huishoudens op golfslagstroom kunnen gaan draaien. Het totaal benodigde zeeoppervlak is 3 km bij 1 km. Een golfslag-installatie op zee bestrijkt een groot oppervlak. Dit is een nadeel omdat ruimte op zee moeilijk te claimen is. Dit heeft te maken met verder ruimtebeslag door scheepvaart, visserij, natuurwinning, gaswinning en defensie. De golven op de Noordzee voor de Nederlandse kust zijn bovendien minder hoog dan die op de oceanen. Dat heeft te maken met de geringere diepte van de Noordzee aldaar, slechts enkele tientallen meters. Dat heeft als nadeel dat er minder energie uit gewonnen kan worden. Er is ook een voordeel: De opwekkingsinstallatie wordt mechanisch minder zwaar belast, er treedt minder slijtage op.

Windmolenparken op zee zouden een mooie locatie voor een golfslag-installatie kunnen zijn. Daar kunnen voor energietransport naar land de kabels van het windpark worden benut.

Meer informatie over Wave Hub.

 

Terug naar Energie uit water