Energie uit algen

Met behulp van zonlicht kan fotosynthese plaatsvinden. Hierbij worden koolstofdioxide en water omgezet in zuurstof en glucose, waardoor plantengroei mogelijk is. In de oceanen zorgt fotosynthese voor de groei van wieren en algen. Deze aquatische biomassa kan weer worden benut voor de winning van energie.

meer informatie over fotosynthese

Energie

Algen kunnen vergist worden voor de productie van methaan, maar er kan ook olie uit algen worden gewonnen, die als biobrandstof kan worden gebruikt. Voor de winning van olie, dienen algen te worden gebruikt die een hoge concentratie aan lipiden bevatten. Met een hectare van deze algen kan jaarlijks vijftien tot twintig ton biodiesel worden geproduceerd. Algen gebruiken CO2 als voedsel. Dit kan als volgt benut worden: In een energiecentrale kan de bij verbranding vrijgekomen CO2 worden afgevangen. Deze CO2 wordt vervolgens naar een algenvijver of algenreactor geleid. De algen gebruiken CO2 als voedsel en vermeerderen zich. Door de algen vervolgens te gebruiken als biobrandstof ontstaat een gesloten koolstofkringloop, waarbij geen nieuwe broeikasgassen ontstaan.

Meer informatie over lipiden

Algenteelt

Algen kunnen geoogst worden door filteren of centrifugeren. Om de algen beter te kunnen oogsten kan van tevoren flocculatie worden toegepast. Hierbij klonteren algen samen. Het oogstproces kost veel energie, en voor een substantiële algenoogst is een grote hoeveelheid water nodig. Om die reden zijn algenreactoren nu nog onvoldoende rendabel. Op dit moment wordt wel gekeken naar het gebruik van algen bij het zuiveren van afvalwater, bijvoorbeeld voor reststromen in de voedselverwerkende industrie. Zo kan op milieuvriendelijke wijze schoon water worden verkregen, terwijl de algen nadien op verschillende wijze benut kunnen worden. Immers, algen zijn niet alleen geschikt voor het opwekken van energie, maar kunnen ook als voedsel worden gebruikt voor de teelt van schelpdieren, of als grondstof voor de chemie of voedingsmiddelenindustrie.

In het kader van de Green deal van Provincie Zeeland met de rijksoverheid loopt er een project Industriële algenteelt: met afvalwater en CO2 uit de industrie worden algen geteeld, die ingezet kunnen worden als diervoedsel of voor groene grondstoffen.

Terug naar Energie uit water