Rivierstroming

De stroming in rivieren wordt indirect veroorzaakt door de zon. Een rivier is een natuurlijke waterloop, die overtollig water uit omringende gebieden afvoert. Er is hierbij sprake van een kringloop. De zon verwarmt de oppervlakte van de oceanen, waardoor water verdampt. Deze waterdamp stijgt op en vormt wolken. Boven land condenseert het water uit de wolken en er ontstaat neerslag. Deze neerslag wordt door de rivieren dan weer naar zee (of een meer) afgevoerd. Door gebruik van rivierkribben en stuwen of sluizen kan energie worden opgewekt uit het stromende rivierwater.

In Zeeland bevindt zich het deltagebied van de rivier de Schelde. De Westerschelde is in feite de riviermonding van de Schelderivier. Bij Borssele wordt weliswaar stroming in de Westerschelde in energie omgezet, maar dat gebeurt nu nog met een proefopstelling, zoals beschreven in de paragraaf getijdenenergie. Hierbij wordt de stroming voornamelijk veroorzaakt door getijdenbeweging.

Terug naar Energie uit water