Energie-eiland

Een energie-eiland is een idee dat ingaat op één van de grootste uitdagingen binnen de energietransitie, de opslag van hernieuwbare energie. Het water binnen het ringvormige eiland wordt ingericht met zeewaterbatterijen.

Bij opladen van de zeewaterbatterijen wordt zeewater gesplitst in zure en basische watervolumes die worden opgeslagen in flexibele zakken die in het water drijven. Het ringvormige eiland wordt natuurlijk uitgevoerd. Andere beoogde functiecombinaties zijn energie-opwek door drijvende zonnepanelen en aquacultuur. De eilanden geven een luchtig en weids landschapsbeeld.

Combinatie van functies op het energie-eiland

In Zeeland hebben we in 2030 naar verwachting 11,5 gigawatt windenergie op zee.
Op het energie-eiland kan deze energie opgeslagen worden, het dient als kustbescherming en er kan duurzaam voedsel geteeld worden.

De zeewaterbatterijen in het midden worden omringd door duinen en slikken.
De batterijen slaan energie op van de windparken op zee en van de zonnepanelen die boven de batterijen drijven.

De eiland zou op de vlakte van Raan in de Westerschelde gevormd kunnen worden.
Er kan ook zeewierteelt en schelpdierteelt plaats vinden. Het kan ook een eco-toeristische attractie worden.

Het eiland kan ruimte bieden aan natuur die onder druk staat in de zuidwestelijke delta. Denk aan broedgebieden voor bepaalde vogels.

Ontwerp en idee

Het idee Energie-eiland in de Westerschelde is in 2019 ontstaan uit een samenwerking tussen Feddes/Olthof landschapsarchitecten, Energy Indeed, ZMf, Adviesbureau Haver/Droeze, Svasek Hydraulics en Aquabattery, onder leiding van Qirion Energy Consulting. Bij dit plan zijn expertises op het gebied van energietechniek, landschapsarchitectuur en ruimtelijk ontwerp, ecologie, kustmorfologie, energieopslag-technologie en ecologie gecombineerd tot een uitdagende visie voor de Zeeuwse zoute wateren.

Het consortium met ZMf is 2de geworden, met een eervolle vermelding, in een ontwerpwedstrijd gericht op landschappelijke inpassing van duurzame energie.

Film Energie-eiland in de Westerschelde

Terug naar Energie uit water