Energie - voor Zeeuwen

Terug naar Energie

Actueel in Zeeland

 • Zeeland scoort goed met duurzame energie

  Inmiddels hebben we 73% van onze Zeeuwse doelstelling gehaald door de opwek van wind- en zonne-energie op daken en op land.

  6 juli 2023

 • Warmtepomp

  Op donderdag 25 mei 2023 hebben ZB en Zeeuwind een Meet Up rondom de warmtepomp georganiseerd. Heb je dit gemist of wil je de opname nog eens terugkijken?...

  26 mei 2023

 • Laadpalen in Zeeland

  Nederland staat voor een grote veranderopgave in mobiliteit. De ambitie in het Klimaatakkoord is dat in 2030 alle nieuwe auto’s emissieloos zijn. We gaan...

  2 mei 2023

 • Groene waterstoffabrieken in Zeeland

  VoltH2 ontvangt van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) en het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) een subsidie voor de productie...

  14 maart 2023

Meer

Boeken over klimaat en energie

 • Maarten van Andel De groene kans

  Overzicht van mogelijkheden om de overstap van fossiele brandstoffen naar andere energiedragers succesvol te laten verlopen.

  Gedrukt boek

 • CBK Zeeland Pop down/melt up

  Met de sloop van de kolencentrale van Borsele als vertrekpunt schetsen kunstenaars mogelijke toekomstscenario's in het kader van de energietransitie.

  Gedrukt boek

Meer te leen in de Zeeuwse Bibiliotheken

Zeeuws Energieakkoord

Naar de website Zeeuws energieakkoord

In onze energiestrategie geven we weer hoe we de klimaat- en energiedoelen in Zeeland gaan invullen en gaan halen.

Duurzaam Bouwloket

Naar de website

Bewoners van alle Zeeuwse gemeenten kunnen met hun vragen over het energiezuinig, comfortabel en duurzaam maken van hun woning terecht bij het Duurzaam Bouwloket (DBL). Het advies van DBL wordt gefinancierd door de gemeente en wordt daarom gratis en onafhankelijk aangeboden. 

Energiek Zeeland

Energiek Zeeland logo

Voor jou als woningeigenaar is het vaak lastig om te bepalen hoe je je woning het slimst kunt verduurzamen. Wat is er allemaal mogelijk? In welke volgorde en door welke partijen kun je de maatregelen het beste laten uitvoeren? Welke subsidies zijn er? Energiek Zeeland helpt woningeigenaren hierbij. Met onafhankelijke en vrijwillige Zeeuwse woningambassadeurs en met Zeeuwse aannemers en installateurs. Jouw woning en jouw wensen staan hierbij centraal.