Groene waterstoffabrieken in Zeeland

Gepubliceerd op: 14 maart 2023 08:00

VoltH2 ontvangt van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) en het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) een subsidie voor de productie van groene waterstof. VoltH2 krijgt deze subsidie voor haar projecten in respectievelijk Vlissingen en Terneuzen. Na de finale investeringsbeslissing wordt verwacht dat de bouw van de fabrieken uiterlijk begin 2024 kan starten.

Beide projecten zijn nagenoeg identiek en betreffen een groenewaterstoffabriek met een capaciteit van omstreeks 25 MW, die jaarlijks 2.000 ton groene waterstof zal produceren door middel van electrolyse. In een tweede fase zal de capaciteit van beide fabrieken uitgebreid kunnen worden naar 100 MW, waarmee jaarlijks 8.500 ton groene waterstof kan worden geproduceerd. Geschat wordt dat groene waterstof al vanaf 2025 een uitstootreductie van 9 kg CO2 per kg waterstof gerealiseerd kan worden, ten opzichte van het gangbare productieproces voor waterstof van fossiele oorsprong (grijze waterstof).

Bron: www.volth2.com

Meer informatie in ons dossier Waterstof