Zeeland scoort goed met duurzame energie

Gepubliceerd op: 6 juli 2023 17:11

Inmiddels hebben we 73% van onze Zeeuwse doelstelling gehaald door de opwek van wind- en zonne-energie op daken en op land.

De Voortgangsrapportage van de Regionale Energiestrategie (RES) van Zeeland laat zien dat we als RES-regio goed op weg zijn met het realiseren van onze doelstelling om in 2030 ten minste 3 TWh duurzame energie op te wekken.

Lees verder op Zeeuws energieakkoord