Landbouwbedrijf Buijze

Wij geven het goede voorbeeld van hoe de landbouw vroeger was en in mijn ogen in de toekomst weer zal zijn: gemengde bedrijven die zelfvoorzienend zijn en waarbij kringlooplandbouw en gesloten cyclussen vanzelfsprekend zijn.

— Hans Buijze, mede-eigenaar

Landbouwbedrijf Buijze

 

Landbouwbedrijf Buijze is een jong en innovatief gemengd landbouwbedrijf, actief in de vleesvee en akkerbouwin Oostburg. Voor Landbouwbedrijf Buijze is maatschappelijk verantwoord ondernemen belangrijk voor de continuïteit van het bedrijf. Zo telen zij voedsel voor de consument, groothandel en de eigen dieren op biologische wijze in o.a. Waterdunen. Ook houden ze hun dieren onder de noemer van Beter leven 2 sterren van de Dierenbescherming.

Ze proberen zoveel mogelijk oplossingen en samenwerkingen lokaal te vinden dan wel op te zetten om de natuur te behouden en zo duurzaam mogelijk te ondernemen.

Uitgelicht SDG 2
Landbouwbedrijf Buijze heeft zich de zogenaamde kringlooplandbouw eigen gemaakt. Bijvoorbeeld bij het telen van aardappelen voor de consument keren de aardappelen die niet aan eisen voldoen, als voer terug voor de dieren. Deze manier van kringlooplandbouw passen ze toe op ieder geteeld gewas. Daarnaast is Bijze pionier met de invoer van strokenteelt, waarbij verschillende gewassen op hetzelfde perceel staan.