Energie en afval

Energie en afval, een kringloop?

Simpelweg weggooien van wat we denken niet meer nodig te hebben, is een onhoudbare verspilling van grondstoffen. Steeds meer komen we tot het inzicht dat afval een probleem is. Want het verdwijnt niet. Afval is bovendien een waardevolle grondstof die gebruikt kan worden in nieuwe productieprocessen of als bron voor energieopwekking.

Om de uitputting van de aardse hulpbronnen tegen te gaan is het noodzakelijk om grondstoffen te behouden en telkens opnieuw te gebruiken voor nieuwe producten. Dit is alleen te realiseren door maatschappelijke en economische veranderingen, aldus Thomas Rau (ondernemer, architect, innovator, inspirator en visionair).

'In het licht van de steeds schaarser wordende grondstoffen wordt hergebruik van grondstoffen, met onverminderde kwaliteit, steeds belangrijker. Huidige manieren van grondstof herwinning (recycling) zijn vaak gebaseerd op het lineaire model waarin winstmaximering en niet het daadwerkelijke behoud van de grondstoffen centraal staat. Daarom worden waardevolle grondstoffen nog steeds massaal en onherroepelijk vernietigd.'

Boeken behorende bij 'Energie en afval', je leent ze in de Bibliotheek

 • Wat kun je doen met afval? Bekijk details

  De heer Lansink, Tweede Kamerlid in de vorige eeuw, heeft bedacht wat er met afval bij voorkeur wel en niet moet gedaan dient te worden. Internationaal wordt het algemene principe achter de Ladder van Lansink vaak aangeduid met de term "afvalhiërarchie".

 • Waarom energie uit afval? Bekijk details

  Er zijn veel mogelijkheden om energie te winnen uit afval. De overheid heeft als doel om in 2023 een toename van het aandeel hernieuwbare energieopwekking te realiseren van 16 procent. De drijvende kracht daarachter is onder meer de verplichting om de nationale uitstoot van broeikassen tegen te gaan. In 2020 komt het verbruik van hernieuwbare energie uit op 11 procent van het totale energieverbruik.

 • Afval is goud waard: recycling Bekijk details

  Voorkomen van afval heeft de voorkeur. Daarna komt hergebruik en recycling. We produceren in Nederland met zijn allen een gigantische afvalberg. Per jaar worden er bijvoorbeeld 2 miljard plastic flessen verkocht. Dat is per persoon meer dan 100 plastic flessen. Gelukkig zit er nu statiegeld op de plastic flessen.

 • Preventie van afval Bekijk details

  Elke afvalstof kent zijn eigen problemen in de verwerking. Het is dan ook beter om afval te voorkomen. Dat kan op allerlei gebieden.

 • Zeeland: voorbeelden Bekijk details

  Zeeuwse bedrijven kijken naar hun grondstoffenbeheer, duurzame energie(opwekking) en energiezuinige en grondstofbeperkende productiemethodes. Wil Zeeland een aantrekkelijke vestigingslocatie blijven dan moet Zeeland de stap naar een circulaire economie maken. In die economie sluiten we kringlopen. Bij het ontwerp wordt dan bijvoorbeeld al rekening gehouden met het leven van de grondstoffen na het gebruik van het product. Reststromen van het ene proces vormen grondstoffen voor het andere en er wordt...