Wat kun je doen met afval?

De heer Lansink, Tweede Kamerlid in de vorige eeuw, heeft bedacht wat er met afval bij voorkeur wel en niet moet gedaan dient te worden. Internationaal wordt het algemene principe achter de Ladder van Lansink vaak aangeduid met de term "afvalhiërarchie".

Toelichting op de Ladder van Lansink

A)   Er zijn twee vormen van preventie:

  • kwantitatieve preventie: het ontstaan van afvalstoffen wordt voorkomen of
    beperkt
  • kwalitatieve preventie: bij het vervaardigen van stoffen, preparaten of
    andere producten wordt gebruikgemaakt van stoffen en materialen die na gebruik
    van het product geen of zo min mogelijk nadelige gevolgen voor het milieu
    veroorzaken

B)   nuttige toepassing door producthergebruik: stoffen, preparaten, of andere producten worden na gebruik als zodanig opnieuw gebruikt

C)  nuttige toepassing door materiaalhergebruik: stoffen en materialen waaruit een product bestaat worden na gebruik van het product opnieuw gebruikt

D)  nuttige toepassing als brandstof: afvalstoffen worden toegepast met een hoofdgebruik als brandstof of voor een andere wijze van energieopwekking

E)   verbranden als vorm van verwijdering: afvalstoffen worden verwijderd door deze te verbranden op het land

F)   storten: afvalstoffen worden gestort

Meer informatie

Terug naar dossier Energie en afval